Onsdag 9. desember var fylkesordfører Terje Damman hos Olje- og energidepartementet med et felles innspill fra de to sørnorske fylkeskommunene til den kommende Energimeldingen. Hovedbudskapet til fylkesordføreren var økt satsing på bruk av de nasjonale fornybare kraftressurser. En slik politikk vil være spesielt interessant for Sørlandet. -Vi har et stort overskudd av klimavennlig kraft. Sørlandet ønsker at den kommende energimeldingen vil ha et spesielt fokus på å utnytte dette fortrinnet, sa Damman.

Datalagringsbehovet i verden dobler seg hver 18 måned. Det står i dag for større klimautslipp enn den globale flytrafikken. De største datasentrene som nå etableres har kraftforbruk lik de største industribedriftene i Norge.

-Sør-Norge har grønn rimelig kraft, kjølig klima og en godt utdannet arbeidsstokk. Derfor har Agder-fylkene alle forutsetninger til å bli vertskap for grønne datasentre, sa fylkesordføreren.

-Vi mener altså at Norge må utnytte at vi har et stort overskudd av grønn kraft.  At denne fordelen må videreutvikles, og at den skal gi ny grønn vekst - ikke bare på Sørlandet, men i hele Norge, avsluttet fylkesordfører Terje Dammen innspillet fra de to sør-norske fylkeskommunen til den kommende Energimeldingen.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2015 | Skriv ut siden