Sørlandets Europakontor hadde, sammen med andre norske regionskontor, møte med statssekretær John Ragnar Aarseth fra Samferdselsdepartementet (nå påtroppende generalsekretær i Høyre) og andre representanter 10. desember. Sørlandets Europakontor var representert ved Bodil Agasøster, leder ved Europakontoret i Brussel, som la vekt på behovet for investeringer i jernbaneskinner helt til ferjeterminalen på Kristiansand Havn.

Handel i Europa krysser landegrenser, og det gjøres store investeringer i transportinfrastruktur for å gjøre handelen så effektivt som mulig. Det er viktig at Norge følger opp disse investeringene på vår side, og for Sørlandet er det nødvendig å svare på satsing på jernbane som er gjort i Danmark; her er det bygd dobbeltsporet jernbane langs hele Jyllandskorridoren til Hirtshals, og resultatet er infrastruktur som er bygd for multimodal transport.

Gjennom å bygge en jernbaneterminal på Kristiansand Havn, er det mulig å laste varer direkte fra ferje til tog, noe som vil gjøre transporten både mer effektiv og miljøvennlig. Dette er allerede gjort i Hirtshals, finansiert gjennom den danske togfonden, og for å gjøre oss relevante må vi speile den europeiske satsingen ved å koble oss til de europeiske hovedtransportårene (TEN-T) via Jyllandskorridoren. En slik jernbaneterminal må inn i Nasjonal Transportplan (NTP) da et slikt prosjekt krever nasjonale midler.

Statssekretær Aarseth svarte at et flertall i samferdselskomiteen støttet dette tiltaket i behandlingen av statsbudsjettet for 2016, og vil bli vurdert sammen med andre korridorer i for neste års NTP. Sørlandets Europakontor har i etterkant av møtet levert innspill og mer informasjon om saken til samferdselsdepartementet, etter å ha mottatt innspill fra Agder-fylkene og Kristiansand Havn.

Europakontoret arrangerte, sammen med flere nord-europeiske regionskontorer, tidligere i høst et debattmøte om Jyllandskorridoren og Femahrntunnellen under Open Days-arrangementet i Brussel. Kristiansand Havn deltok i denne debatten.

Sørlandets Europakontor og de andre norske regionskontorene i Brussel har jevnlig uformelle møter med statssekretærer, ministere og andre representanter fra Norges sentraladministrasjon når disse har EU-relaterte møter i Brussel. Her får regionskontorene gitt informasjon om arbeidet sitt, og får svar på spørsmål relatert til områder vi jobber med. I tillegg får vi anledning til å koble saker av europeisk tilknytning til aktuelle saker på Sørlandet, og ta disse opp med de besøkende representantene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2015 | Skriv ut siden