I perioden fra 2016 til18 er det i fylkesrådmann Kristin Tofte Andresens forslag til økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune avsatt om lag 60 millioner kroner til utskiftning av ventilasjonsanlegg og tekniske anlegg i de eldste undervisningsarealene ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. De aktuelle lokalene er fra midten av 70-tallet. Arbeidstilsynet har fremsatt krav om utbedring innen rimelig tid.

Oppgradering av tekniske anlegg i fylkeskommunens skolebygg gjøres for å tilfredsstille dagens krav til inneklima. Disse finner en i Opplæringsloven, Plan- og bygningsloven og i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Arbeidene på skoleanlegget inngår for øvrig også i fylkeskommunens energiomleggings-tiltak, som bidrar til å redusere fylkeskommunens klimagassutslipp.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. desember 2015 | Skriv ut siden