Blant innvandrere som er norske statsborgere stemte om lag 40 prosent. Til sammenlikning var valgdeltakelsen blant norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn 64 prosent. Valgdeltakelsen blant den største gruppen av innvandrere med norsk statsborgerskap, pakistanere, var 52 prosent. Blant norske statsborgere som er barn av innvandrere var valgdeltakelsen også om lag 40 prosent. I denne gruppen er valgdeltakelsen blant de under 25 år omtrent ti prosentpoeng lavere sammenlignet med samme årsklasser for de uten innvandrerbakgrunn. I aldersklassen 25-44 år er den om lag 20 prosentpoeng lavere, mens den for de over 45 år er omtrent på samme nivå som de uten innvandrerbakgrunn.

Tre av ti utenlandske statsborgere stemte

Valgdeltakelsen blant utenlandske statsborgere var på 29 prosent. Dette er på samme nivå som tidligere. En stor andel av utenlandske statsborgere med stemmerett er arbeidsinnvandrere fra Polen, blant disse stemte kun sju prosent, omtrent samme nivå som for fire år siden. Valgdeltakelsen blant svenske statsborgere var 38 prosent. For Somalierne, som også er en stor gruppe blant utenlandske statsborgere, var valgdeltakelsen 48 prosent.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2015 | Skriv ut siden