Valgdeltakelsen var 62 prosent blant kvinner og 57 prosent blant menn ved valget i 2015. Blant de med høy utdanning går nesten åtte av ti til urnene, mens blant de med lav utdanning gjør fem av ti det. Dette fremgår i en fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.

For førstegangsvelgerne i alderen 18-19 år er valgdeltakelsen 53 prosent for kvinnene og 44 prosent for mennene. Denne kjønnsforskjellen, altså at kvinnene stemmer i større grad enn mennene, holder seg stort sett konstant frem til begynnelsen av 60 årene, da flater den ut og valgdeltakelsen er omtrent den samme for kvinner og menn Fra pensjonsalderen er imidlertid valgdeltakelsen høyere blant menn.

Valgdeltakelsen blant de med universitets- og høyskoleutdanning var i 2015 på 75 prosent. For de med videregående skole var deltakelsen 61 prosent, mens de med grunnskole hadde en deltakelse på 45 prosent. I 2007 og 2011 var tendensen den samme, men forskjellene har blitt større. I 2015 er forskjellen mellom de med grunnskole og de med universitets eller høyskoleutdanning 30 prosentpoeng, mot 28 prosent i 2011.

Valgdeltakelsen sank i nesten alle befolkningsgrupper

Ved kommunestyre og fylkestingsvalget i 2011 gikk valgdeltakelsen opp 4 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2007. Årets valg viste en nedgang på nesten 5 prosentpoeng. Det var en nedgang i de fleste befolkningsgrupper. Et unntak verdt å nevne er imidlertid gruppen over 67 år med høyere utdanning. Her steg valgdeltakelsen med et par prosentpoeng.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2015 | Skriv ut siden