Vest-Agder-museet har mottatt en gledelig førjulsgave fra Kulturdepartementet – nærmere bestemt 1,175 millioner kroner i gaveforsterkning. Det er statens ordning for å stimulere til flere private gaver til norske museer. Ved gaver på mer enn 100 000 kroner legger staten etter søknad på inntil 25 prosent. Vest-Agder-museet er blant de museene som har hatt godt utbytte av denne ordningen.

Den største delen av gaveforsterkningen, 1,125 millioner kroner, er knyttet til Odderøya museumshavn og gaven fra Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand. De var en viktig bidragsyter for at museumshavnen og aktivitetshuset ble en realitet og kunne åpne den 25. juli i år, i forbindelse med Tall Ships Races. Gaveforsterkningen skal nå brukes til å videreutvikle tilbudet i museumshavnen, slik at det kan bli en enda større attraksjon for byen og regionen. Bidraget er viktig for å kunne finansiere et bredere tilbud frem mot neste sommer.

I tillegg fikk museet gaveforsterkning på gave fra Flekkefjord Sparebanks Historiefond til Krambua ved Flekkefjord museum og på en gave fra Stiftelsen UNI knyttet til friluftsmuseet i Vanse. Disse midlene  - 25 000 kroner til  hvert sted - vil gå til tiltak ved de to avdelingene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2015 | Skriv ut siden