-Ved utgangen av november var rundt 4000 permittert eller oppsagt fra sørlandske oljebedrifter, i følge NAV. Det er etter den tid varslet ytterligere innskrenkninger. For Vest-Agder fylkeskommune er det viktig å medvirke til at den nedturen vi nå opplever i deler av næringslivet kan gi minst mulig skadevirkning, først og fremst for dem som er direkte berørt, og dernest for å få til en effektiv og kreativ nyskaping, nyetablering og næringsutvikling. Dette vil kreve et bredt samarbeid hvor fylkeskommunen må påta seg en sentral rolle som utviklingsaktør, uttrykte fylkesordfører Terje Damman i sin årstale i fylkestinget i dag.

-Det var i denne sammenheng gledelig når vi for rundt en måned siden registrerte at Stortinget bevilget 100 millioner kroner til omstillingsarbeid på Sør-Vestlandet.  Det er positivt å konstatere at sentrale myndigheter har tatt inn over seg de næringsmessige utfordringene landsdelen arbeider med og at det gis løfter om fremtidig medvirkning, understreket Damman.

Han pekte på at Vest-Agder fylkeskommune lenge har arbeidet med omstilling og bidrar til å bygge etinnovativt og bærekraftig næringsliv på Agder. -Allerede for en del år tilbake pekte flere forskningsrapporter på Agder sin sårbarhet på grunn av avhengigheten av noen få sterke næringer. Sammen med Aust-Agder fylkeskommune ble det i 2014 satt i gang arbeid med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder).  Planen har som mål å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for å bo, arbeide i og besøke. Den skal bidra til økt bærekraftig verdiskaping gjennom satsing på innovasjon og kunnskap både i privat og offentlig sektor, sa fylkesordføreren.

Fylkesordføreren trakk frem at et hovedsatsingsområde i VINN Agder, som er sentralt for den situasjonen landsdelen nå befinner seg i, er entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping. -Fylkeskommunen jobber aktivt for flere vekstkraftige nyetableringer. Et konkret tiltak er Gründeruka Agder som er blitt gjennomført for første gang i høst. Den var en stor suksess, med 58 godt besøkte enkeltarrangementer og god mediedekning. Den hadde ikke vært mulig uten et tett samarbeid med viktige regionale aktører som Innovasjon Norge, Innoventus Sør, næringshagene, Ungt Entreprenørskap, kommunene, og mange andre. Gründeruka skal nå arrangeres hvert år fremover, sa han.

Han fremhevet videre at fylkeskommunen også støtter næringslivet på andre måter, eksempelvis gjennom næringsklyngene og støtte til forskning og utvikling. Reiselivsnæringen har også spesielt fokus i VINN-planen med en egen besøksstrategi.

 -Jeg vil samtidig også peke på at Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver. Totalt sett har vi henimot 200 utlyste stillinger årlig. I 2015 har vi sett en markant økning av søkere til våre stillinger. Vi opplever nå en økt tilsøkning av meget kvalifisert arbeidskraft. For fylkeskommunen er dette gledelig, fordi vi nå får flere kompetente søkere til stillinger vi tidligere har slitt med å rekruttere til, sa Terje Damman.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer