Det ble en svært engasjert debatt i fylkestinget i dag da muligheten for å få på plass en undersjøisk tunnelforbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord sto på dagsorden. I forrige uke forelå et kostnadsoverslag for prosjektet på 581 millioner kroner. 25 representanter fra de sju partiene Frp, SP, AP, MDG, SV, DEM og KrF sluttet, mot de ti stemmene fra H og V, opp om et forslag hvor det fastslås at fylkestinget er opptatt av at Hidra-Landfast blir realisert så fort som mulig.

I flertallsvedtaket tas det opp flere forhold som en ber må bli gjort for å sikre en hurtig fremdrift. Det bes om at arbeidet med å utarbeide finansieringsplan og anbudspapirer for prosjektet fortsetter og intensiveres slik at anbudsdokumentene er klare for utsendelse innen fylkestingets samling i juni 2016. Det inngår videre i vedtaket at Vest-Agder fylkeskommune ber Flekkefjord kommune om å ferdigstille reguleringsplanen så fort som mulig for ikke å forsinke prosjektet. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal holdes løpende orientert om fremdrift og prosess.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer