Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt mellom begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet. Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er prosjekteiere, og Aust- Agder fylkeskommune er prosjektansvarlig. Administrasjonen har vært finansiert av fylkeskommunene, mens kommunene sine andeler i spleiselaget har gått til fysisk infrastrukturbygging. Vest-Agder fylkeskommune legger i årsbudsjettforslaget for 2016 opp til å bidra med 1,2 millioner kroner til DDA.

Prosjektperioden for utbygging av mobildekning er forlenget i forhold til opprinnelig plan, og DDA er sterkt involvert i en rekke bredbåndsprosjekter i landsdelen. Det er også startet opp nytt telefoniprosjekt. I løpet av 2016 vil det bli lagt fram en politisk sak om videre arbeid i prosjektet

Telecommarkedet er sensitivt i forhold til volumer, og erfaringene viser at DDA oppnår gunstige priser når alle kommunene og begge fylkeskommunene deltar. Gjennom store spleiselag og bidrag fra leverandørene, har prosjektet fått gjennomført mye utbygging av bredbånd og mobildekning, som kommer allmennheten til gode.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2015 | Skriv ut siden