Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner har bidratt økonomisk til Vitensenteret Sørlandet I Arendal i flere år. Fra 2014 ble senteret ett av ni regionale vitensentra under Norges Forskningsråd sitt nasjonale program. Det er nedsatt en arbeidsgruppe fra Arendal kommune og de to fylkeskommunene som skal komme med forslag til fylkeskommunenes videre engasjement i senteret etter at dette fikk nasjonal status. Vest-Agder fylkeskommunen har avsatt to millioner kroner til Vitensenteret i 2016 i påvente av en mer varig avklaring av fylkeskommunenes videre engasjement.

Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge. Det ligger på bryggekanten i Arendal sentrum med gangavstand til sentrum, buss- og togstasjon og parkeringshus rett ved inngangen.

I skoleåret tilbyr vitensenteret ulike undervisningsopplegg, rettet mot barnehage, skole og SFO. Alle oppleggene er utviklet, og utføres, av pedagoger og har forankring i læreplanen. Undervisningen foregår enten på Vitensenteret, eller så drar senterets ansatte ut med sine pedagogiske opplegg til elevene. 

Utstillingslokalet  med interaktive installasjoner og eksperimenter er åpent for alle. I helger og skoleferier tilbys i tillegg et variert aktivitetsprogram. Senteret arrangerer også sommerskole, VitenKlubb, bursdager og eventer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2015 | Skriv ut siden