Fylkesutvalget ble i dag orientert om skader som uværet Synne påførte fylkeskommunens veianlegg i Vest-Agder i helgen. Det er ikke registrert skader på mennesker. De største materielle skadene omfatter Feda bro i Kvinesdal og Klungland bro mellom Flekkefjord og Sirdal. Begge disse broene kollapset. Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen i Vest-Agder opplyste at et grovt estimat for å rive, anlegge midlertidige broløsninger og bygge nye broer totalt kan komme til å koste fylkeskommunen rundt 50 millioner kroner.

Mjåland opplyste at arbeidet med å rive de to broene nå starter opp. Broen i Flekkefjord vil ventelig bli erstattet av en midlertidig bro senere denne uken, mens det vil være på plass en midlertidig gangbro på Feda i løpet av neste uke. Når det gjelder planlegging og prosjektering av nye broer har Vest-Agder fylkeskommune og vegvesenet igangsatt dette arbeidet.

Alle de øvrige fylkeskommunale broene vil fortløpende bli sjekket. Det er imidlertid hittil ikke registrert  noen alvorlige skader.

Samferdselsjef Vidar Ose opplyste i møtet at det var positivt å registrere at beredskapsplaner og varslingsrutiner som er etablert fungerte meget bra mens uværet pågikk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer