Det planlegges etablert friidrettshall i Grimstad finansiert med støtte fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Kristiansand, Arendal og Grimstad kommuner. I tillegg er det budsjettert med ordinære spillemidler, ekstra spillemiddelstøtte til større interkommunale idrettsanlegg, programsatsingsmidler fra spillemidlene, egenkapital fra eierklubb, banklån og MVA-kompensasjon. I årsbudsjett for 2016 for Vest-Agder fylkeskommune er det foreslått foreslås avsatt fire millioner kroner til formålet i 2016.

Det er Sørild friidrett vil bygge friidrettshall i Grimstad. Det er ingen friidrettshaller mellom Sandnes friidrettshall og friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Med tre friidrettshaller i østlandsområdet, fire på vestlandskysten og to i Trøndelagsfylkene, har Sørlandet behov for en friidrettshall. Dette for å kunne trene og konkurrere på like vilkår med andre deler av landet. Friidretten i Vest-Agder har lenge benyttet seg av Gimlehallen for utøvelse av idretten på vinterhalvåret. Denne hallen er ikke tilstrekkelig grad egnet for utøvelse av idretten da den trenger omfattende rehabilitering.

Campus Grimstad Arena vil være et regionalt senter for innendørs friidrett i hele Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2015 | Skriv ut siden