Tirsdag 14. og onsdag 15. desember samles fylkestinget til årets siste møte. Møtet finner sted på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand. Det er åpent for publikum. På sakslisten står flere viktige saker som blant annet fylkeskommunens årsbudsjett for neste år og økonomiplanen for kommende fireårsperiode. Fylkestinget skal også drøfte status for en eventuell fastlandsforbindelse for øya Hidra i Flekkefjord. Videre skal en sak om nytt bussanlegg på Dalane i Kristiansand behandles. Kommune- og regionreformen er også en sak som omfattes med bred interesse.

Du kan lese hele sakslisten til fylkestingets møte her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. desember 2015 | Skriv ut siden