Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner arbeider sammen for å ta vare på, få kunnskap om og formidle historier om uthavnene i Agder. Prosjektet skal følge opp felles strategi for arbeidet med de historiske uthavnene i Agder og legge til rette for en bærekraftig utvikling av regionens felles kulturarv. Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har et langsiktig mål om å arbeide for at uthavnene på Sørlandet får status som verdensarv. I forslaget til årsbudsjett for Vest-Agder fylkeskommune som nå er til politisk behandling er det lagt opp til at Vest-Agder fylkeskommune skal avsette en halv million kroner til oppfølging av dette arbeidet neste år.

Uthavnene langs Agderkysten er enestående og godt bevarte kulturmiljøer. Uthavnene vokste frem i kjølvannet av seilskutetrafikken gjennom Skagerak på 17- og 1800-tallet. Uthavnene forteller historier om stor aktivitet og økonomisk utvikling i tilknytning til Nord-Europas viktigste handelsrute i perioden forut for den industrielle revolusjonen

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2015 | Skriv ut siden