• Lien Og Damman
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.15

  Aust- og Vest-Agder fylkeskommune med innspill til Energimeldingen

  Onsdag 9. desember var fylkesordfører Terje Damman hos Olje- og energidepartementet med et felles...

  Les mer
 • Stoppeklokke
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.15

  Prosjektsamarbeid med Songdalen kommune for å redusere deltidsstillinger

  Songdalen kommune er blant de som er lengst framme i landsdelen og på landsbasis når det gjelder å...

  Les mer
 • Studietur Til Luleå
  av Torkelsen, Jan H., 11.11.15

  Studieturrapport: Grønne datasentre og etableringen av Facebooks datalagringssenter i Luleå, Sverige

  En delegasjon på 20 personer, hovedsakelig kommunale næringssjefer, fra Aust-Agder fylkeskommune,...

  Les mer
 • Treet
  av Macdonald, Cheryl, 03.11.15

  Nasjonal pilot: Folkehelseundersøkelse i Vest-Agder

  For første gang kartlegges egdenes levekår, trivsel og helse gjennom en stor folkehelseundersøkelse...

  Les mer
 • Grønne Datasentre
  av Torkelsen, Jan H., 12.08.15

  Grønne datasentre under Arendalsuka

  Grønne datasentre er på agendaen under Arendalsuka 17. august. Statsråd Tine Sundtoft,...

  Les mer
 • Hovedutvalg For Kultur Og Utdanning 2011
  av Torkelsen, Jan H., 27.05.15

  Viktig regionplan for innovasjon og verdiskaping til politisk behandling

  Hovedutvalg for kultur og utdanning var tirsdag første politiske organ i Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer
 • Fra Venstre , Vert , Den Norske Generalkonsulen Jostein Mykletun , Fylkesordfører Terje Damman , Fylkesrådmann , Kristin Tofte Andresen Og Karl Eirik Schjøtt -Pedersen , Direktør I Norsk Olje Og Gass.
  av Macdonald, Cheryl, 05.05.15

  Houston calling

  -Vi syntes det er viktigere enn noensinne å være med å arrangere en delegasjonsreise som dette....

  Les mer
 • Ordsky Likestilling
  av Torkelsen, Jan H., 12.03.15

  Nytt prosjekt skal utvikle standard for et likestilt arbeidsliv

  Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner samarbeider om prosjektet Likestilling som regional kraft....

  Les mer
 • Bjoergulv Sverdrup Lund
  av Richardsen, Wanja, 18.02.15

  Halvveis i regionplanarbeidet – hva nå?

  I år er Regionplan Agder 2020 halvveis inn i sin virkeperiode. Da fylkestingene på Agder var samlet...

  Les mer

Sørlandet – landets mest effektive digitalutbygger

Agderfylkene har i flere år stått for en unik måte å tilrettelegge for digitalisering. I flere år har de to fylkeskommunene og samtlige 30 kommuner samarbeidet om utbygging av infrastruktur for...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

Foreslå kandidater til fylkespris for universell utforming

Som en oppfølging av Fylkesstrategi for universell utforming, skal det deles uten fylkespris på 20 000 kroner for 2014. Prisen er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Vest-Agder fylkeskommune. Forslag...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.15