• Stoeleheia -foerste -spadestikk -10-september -2015
  av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

  Felles Agderfylke-satsing for datasenteretableringer på Sørlandet

  I januar 2015 vedtok Sørlandsrådet, som leder arbeidet med Regionplan Agder 2020, å starte...

  Les mer
 • El Bil Lading Foto Innovasjon Norge
  av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

  Flere lademuligheter for el-biler i Agderfylkene

  Fylkesutvalget besluttet denne uken at Vest-Agder fylkeskommune åpner for å kunne støtte etablering...

  Les mer
 • Mobiltastatur
  av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

  Vest-Agder søker om 4.29 millioner kroner til bredbåndsutbygging

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 102 søknader på til sammen 465 millioner kroner...

  Les mer
 • Setesdalstun
  av Torkelsen, Jan H., 09.06.16

  Setesdal utpekt til nytt grønt reisemål

  I 2013 lanserte Norge som første land i verden en nasjonal merkeordning for bærekraftig reiseliv....

  Les mer
 • Steinfoss Tømmerrenne
  av Torkelsen, Jan H., 08.06.16

  Fylkeskommunal medvirkning til utbedring av Steinfoss tømmerrenne

  Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 100 000 kroner i 2016 til...

  Les mer
 • Mb Øya
  av Torkelsen, Jan H., 08.06.16

  Støtter ivaretakelse av rutebåten MB Øya

  Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger inntil 150.000 kroner av i alt...

  Les mer
 • Randi -Olaug -Øverland
  av Torkelsen, Jan H., 06.06.16

  AP-leder med interpellasjon om bompengeinnkreving og bymiljøavtale

  Opposisjonsleder Randi Olaug Øverland har innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman...

  Les mer
 • Stegeverk
  av Torkelsen, Jan H., 06.06.16

  Velkommen til Håndverkerkafè onsdag 8. juni

  Det arrangeres Håndverkerkafè onsdag 8. juni klokken 19.00 på Håndverkeren i Kristiansand. Tema for...

  Les mer
 • DSC 0003
  av Halvorsen, Cameron, 06.06.16

  Lærerikt besøk til Tungefoss kraftstasjon

  Hovedutvalget for kultur og utdanning var tirsdag forrige uke på besøk ved Tungefoss kraftstasjon i...

  Les mer

Anbefaler at Norges Toppidrettsgymnas ikke får starte med skoletilbud i Kristiansand

Norges Toppidrettsgymnas har søkt om å få opprette et skoletilbud fra høsten 2017, med plass for inntil 192 elever i Kristiansand. Alle skoleplassene er ønsket opprettet innen utdanningsprogram for...

av Halvorsen, Cameron, 03.06.16

Anbefaler nei til søknad fra Stavanger Privatgymnas AS om å starte friskole

Stavanger Privatgymnas AS har søkt om å få opprette Kristiansand Privatgymnas AS med inntil 360 elevplasser - 120 plasser på hvert årstrinn - innen utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen...

av Halvorsen, Cameron, 03.06.16

Fire historiske sørlandsbyer i Vest-Agder har fått midler til utviklingsarbeider

Fylkeskommunen har en pott på 1,15 millioner kroner til utviklingsarbeider i de fire historiske sørlandsbyene i Vest-Agder; Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord. Tilskuddet er en oppfølging av...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

Trafikkbildet i Vest-Agder endrer seg

Tallmateriale fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene viser at totaltrafikken på veiene i Vest-Agder har økt. Med unntak av E18 Vesterveien og riksvei 9 Grim har alle tellepunktene hatt en...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

Økende besøkstall og sammenslåing for Agder naturmuseum

I årsmeldingen for 2015 som tirsdag ble behandlet av Hovedutvalget for kultur og utdanning, kunne det rapporteres om et museum med høy aktivitet og økende besøkstall. I forhold til 2014 økte antall...

av Halvorsen, Cameron, 02.06.16

Fordeling av spillemidler til ordinære anlegg 2016

Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene til spillemidler blant søkere i eget fylke. Kulturdepartementet utarbeider hvert år detaljbestemmelser om bruken av midlene....

av Halvorsen, Cameron, 02.06.16

Fordeling av spillemidler til nærmiljøanlegg 2016

Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene til spillemidler blant søkere i eget fylke. Kulturdepartementet utarbeider hvert år detaljbestemmelser om bruken av midlene....

av Halvorsen, Cameron, 02.06.16

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 er nå vedtatt.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 er utarbeidet som en av flere temaplaner under Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 01.06.16

Går innfor å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen rundt to år

Fylkestinget skal 21. juni ta endelig stilling til en forlenging av bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken tirsdag og...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.16

Betydelig besøksvekst ved Sørlandet Kunstmuseum

Sørlandet Kunstmuseum, som er lokalisert i den tidligere Kristiansand katedralskole, opplevde i fjor en vekst i besøkstallet på hele 19 prosent. Totalt var det 24 515 personer som gjestet museet i...

av Tønnessen, Karoline Holtskog, 01.06.16

Mange skoleelever lærer om kystkultur og fyrhistorie på Lindesnes fyrmuseum

Lindesnes fyrmuseum jobber bredt med aktiviteter innen formidling og forvaltning av den norske fyrhistorie og kystkulturen. Fyrmuseet har de siste årene hatt et jevnt besøkstall på rundt 50 000...

av Tønnessen, Karoline Holtskog, 01.06.16

Vil at prøvedrift av utlån av e-bøker endres til et permanent tilbud

Fylkesutvalget vil 7. juni ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal avslutte en prøvedrift for innkjøp og utlån av e-bøker i bibliotekene i Agder ved kommende årsskifte og i stedet...

av Halvorsen, Cameron, 01.06.16

Bør vi ha et LIM-utvalg?

Dette er spørsmål som vil bli tatt opp i en åpen konferanse på Fylkeshuset i Kristiansand, torsdag 9. juni. Fylkesordfører Terje Damman vil åpne konferansen, og organisatoriske, politiske og juridiske...

av Macdonald, Cheryl, 31.05.16

Tre års kontraktsforlengelse for ferjesambandet Kvellandstrand -Launes i Flekkefjord

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune forlenger kontrakten for fylkesveiferjesambandet mellom Kvellandstrand og Launes i Flekkefjord i tre nye år, til...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

Egen strategi for el-bil-lading i Agder-fylkene

Aust-Agder fylkeskommune vedtok i desember i fjor Strategi for ladeinfrastruktur på Agder. Nå er strategien til behandling politisk i Vest-Agder. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

Sørlandstinget kjemper for militær tilstedeværelse på Kjevik

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø (til høyre i bildet), måtte tåle et høyt engasjement og stort trykk mot forslaget om å legge ned Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Regjeringens...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

Setesdalsbanen starter opp kjøringer 12. juni

Nå er det snart duket for en ny sesong med mulighet for å oppleve en nostalgisk togtur i vakker natur. Setesdalsbanen starter opp 12. juni. Søndagskjøring foregår i perioden fra 12. juni til...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.16

KS sitt landstyre vil ha mer til fylkesvegvedlikehold

I forrige uke holdt Landsstyret i KS sitt første møte etter valget på Landstinget i februar. Landsstyret mener at kommuneopplegget gir grunnlag for videreføring av velferdstjenestene i kommunene og...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.16

Positiv passasjervekst for Agder kollektivtrafikk AS i fjor

Det ble registrert en positiv passasjervekst for Agder kollektivtrafikk AS i fjor, fremgår det av selskapets årsmelding som i tiden fremover blir behandlet av fylkeskommunens politiske organer. Totalt...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.16

Agder Folkemusikkarkiv er ein viktig kulturbærar

Agder Folkemusikkarkiv er ein interfylkeskommunal institusjon, drive av Aust- og Vest-Agder fylkeskommunar. Arkivet held til på Setesdalsmuseet på Rysstad i Valle kommune. I følgje årsrapporten som no...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

Fylkesordførerne i Vest-Agder og Rogaland etterlyser E-39-svar fra Kommunaldepartementet

Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å unngå unødvendig tidsbruk når det gjelder...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

Bli med på sesong kick-off for Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet starter sesongen på Kristiansand museum på Kongsgård med et fellesarrangement for hele Vest-Agder-museet søndag 12. juni. Tema for dagen er «Kristiansand 375 år». Ta turen til...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

Omfattende arkeologisk aktivitet i fylket

I fylkeskommunens årsberetning for fjoråret fremgår det at det ble utført et omfattende arkeologisk arbeid i Vest-Agder i regi av Fylkeskonservatoren. Fylkeskommunen gjennomførte i 2015 cirka...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.16

Både fylkeskommuner og fylkesmenn slås sammen i Trøndelag

Regjeringen fremmet i dag en proposisjon for Stortinget med forslag om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke. Forslaget er i tråd med Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.16

Har startet kronerulling for tidligere utvekslingselev på Tangen videregående skole

Dette huset i Uganda ble ødelagt av storm. Nå har to lærere på Tangen videregående skole startet kronerulling for å gi sin tidligere utvekslingselev et nytt hjem. -Det var så hjerteskjærende med dette...

av Inge T. Dalen, 20.05.16

Spennende og opplevelsesfylt museumstilbud i Mandal

Mandal omtales gjerne som «Den lille byen med de store kunstnerne», for denne lille byen klarte i løpet av 1800-tallet å fostre hele fem store kunstnere. Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.16

Elever med 66 ulike morsmål på fylkeskommunens skoler

I skoleåret 2014-2015 hadde Vest-Agder fylkeskommunes videregående skoler 1040 minoritetsspråklige elever med til sammen 66 ulike morsmål. Mange av disse elevene behersker både sitt eget morsmål og...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.16

Den kulturelle skolesekken er en betydelig kulturspreder

2015 var et aktivt år for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. 61 ulike produksjoner har vært på turnè i grunnskolen, og 88 640 elever har deltatt på til sammen 1 579 arrangementer. I videregående...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.16

Bra fødselsoverskudd i Vest-Agder i første kvartal

Folketallet i Norge var på 5 223 300 personer per 1. april 2016. Første kvartal i år vokset folketallet med 9 300 personer eller 0,2 prosent. Det gir en folkevekst som er nær 2 000 lavere enn i samme...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.16

Støtte til integrering av barn og unge

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 50 000 kroner til Rosegården Teaterhus og 50 000 kroner til Vest-Agder Idrettskrets til aktiviteter som fremmer integrering av...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.16

Sørlandsk kandidat til Reiselivsprisen 2016

Det kommer neppe som en bombe at Dyreparken er nominert til Reiselivsprisen 2016. Likevel er det gledelig og vi gratulerer Dyreparken med nominasjonen. Prisen skal gå til den personen, bedriften...

av Macdonald, Cheryl, 13.05.16

Brokke – Suleskardveien planlegges å bli åpnet 20. mai

Det fremgår av bilder som er tatt av Karl Mygland, som er med å klargjøre veiforbindelsen mellom Sirdal og Setesdal, at det er store snømengder som skal fjernes før vinterstengningen er over. I...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.16

Helhetlig samfunnsutvikling krever sterkere regioner

Et sterkere regionalt folkevalgt nivå er nødvendig for å sikre en større helhetstenkning rundt regional samfunnsutvikling, og samfunnsutvikling generelt.Det er et stort behov for samordning i dagens...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.16

Agderfylkene med i internasjonalt prosjekt om uthavner

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Aust-Agder fylkeskommune, skal gå med i et INTERREG EUROPA-prosjekt kalt HERICOAST. Prosjektet har som mål å styrke forvaltningen...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.16

Vest-Agders representanter til Stiftelsen Agderforskning er nå valgt

Fylkesutvalget valgte nylig de fem representantene som Vest-Agder fylkeskommune skal oppnevne i rådsforsamlingen i Stiftelsen Agderforskning. De fem valgte representantene er: Steinar Bergstøl...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.16

25,5 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering i kommuner i Vest-Agder

– Arbeidsledigheten har økt den siste tiden, særlig i de oljetilknyttede næringene. Situasjonen er krevende på Sør- og Vestlandet, for alle som rammes direkte er dette tungt, men det er også krevende...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Ferjeavløysingsordning gir fleir bru- og tunnelprosjekt

Ferjeavløysingsordninga for fylkesvegferjer legg til rette for at fleire bru- og tunnelprosjekt kan realiserast. No er retningslinjene for ordninga klare. Ferjeavløysingsordninga for fylkesvegferjer...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Tilskudd til Omstilling

Det er satt av 20 millioner kroner i 2016 øremerket til omstilling i leverandørindustrien knyttet til petroleumssektoren. Disse midlene har som hovedmål å medvirke til å realisere flest mulige...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Mangelfull kompetanse om håndtering av overvann

Klima- og miljødepartementet har for tiden på høring en offentlig utredning (NOU): Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs. Et endret klima med mer total nedbør og mer intens nedbør vil...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Fylkeskommunene vil sammen arrangere Gründeruka Agder 2016

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal arrangere Gründeruka Agder 2016 i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget bevilget 200 000 kroner til gjennomføring...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.16

Krever mer makt til nye regioner

- For å underbygge rollen som aktiv utviklingsaktør, slik Stortinget har forutsatt, er det avgjørende at det nye folkevalgte nivået i regionene får den makt og myndighet som trengs for å styre...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.16

40 millioner kroner til felles regionale utviklingsprosjekter i Agder

I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune har Vest-Agder fylkeskommune et regionalt utviklingsprogram for Agder -. RUP Agder) Gjennom dette felles programmet legges rammene for et omfattende samarbeid...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.16

Fylkeskommunen vektlegger energitiltak i egen virksomhet

Fylkeskommunen gjennomfører kontinuerlig tiltak i egen virksomhet og følger opp egne energi- og klimamål. I 2015 oppgraderte fylkeskommunen eksisterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg, fikk mer...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.16

Frigjorte investeringsmidler omdisponert til tiltak i Farsund, Søgne og Kristiansand

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i januar at det skal etableres to fotobokser for automatisk trafikkontroll på Langenesvegen i Søgne. Tiltaket skulle finansieres gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Sirdal videregående skole søker om å få landslinje for skiidretter/skiskyting

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok tirsdag at det skal sendes søknad fra Vest-Agder fylkeskommune til Kunnskapsdepartementet om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Innsigelse til forslag til kommunedelplan for Flekkefjords bykjerne

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag et forslag til revidert kommunedelplan for bykjernen i Flekkefjord. Hovedutvalget gir gjennomgående støtte til planens overordnete mål og...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Nye bestemmelser for råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sendt ut et høringsnotat med forslag om en ny...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Fylkespolitikere imponert over anlegget på Nordberg fort

Nordberg fort på Vanse i Farsund kommune ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. Fortet ligger fantastisk til med utsikt over Listalandskapet. Denne utsikten fikk representantene i...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Farsunds ordfører: Listerpakken har vært en berikelse og velsignelse

-Listerpakken som ble påbegynt for ti, tolv år siden for å bygge ut veiinfrastrukturen i vestre del av Vest-Agder, har vært en berikelse og velsignelse for Listerregionen. Den har bidratt til å binde...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Hvorfor vi er på verdens største oljemesse

- Å støtte opp under leverandørindustrien på Sørlandet har kanskje aldri vært viktigere, sier Kenneth Andresen. Regionalsjefen representerer Vest-Agder fylkeskommune under oljemessen i Houston, som...

av Macdonald, Cheryl, 04.05.16

Ull er nå satsingsområde i husflidssammenheng i Vest-Agder

I likhet med 18 av landets 19 fylker har Vest-Agder en husflidskonsulent. Husflidskonsulenten er Norges Husflidslags representant i fylket. Husflidskonsulent i Vest-Agder Katherine Gregersen skal...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Høy aktivitet ved Sørnorsk filmsenter AS

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag årsmeldingen for 2015 for Sørnorsk filmsenter AS. Bakgrunnen for det er at senteret mottar årlige driftsmidler fra Vest-Agder fylkeskommune....

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Sterk kritisk til at spillemidler til kulturbygg er betydelig redusert

Spillemidlene til kulturbygg er redusert fra 128 til 63 millioner kroner de to siste årene. Det vil si mer enn halvert i denne perioden. I et saksfremlegg som i dag ble behandlet i hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Tannhelsetjenesten i indre Agder tema i interpellasjon i fylkestinget

I fylkestinget nylig reiste representantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet vedrørende tannhelse og klinikkstruktur. De to representantene stilte til sammen fem...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Vest-Agder får 54,6 millioner kroner i tippemidler

Regjeringen har nå fordelt 2 422 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2016. Beløpet er 159 millioner kroner høyere enn i 2015. For Vest-Agders del får fylkeskommunen til disposisjon...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.16

Nå kan snart DS Hestmanden farte for egen maskin

Selve hjertet ombord i DS Hestmanden er dampkjelen. Nå settes kjelen i stand for å gjøre skipet i stand til å seile for egen maskin. En dampmaskin krever store mengder varmt vann til fremdrift, men...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.16

Ønsker ett Agder

Et enstemmig fylkesting vil forhandle med Aust-Agder fylkeskommune om ett Agder. Utvalget som skal forhandle med austegdene består av fylkesordfører Terje Damman (H), fylkesvaraordfører Tore Askildsen...

av Macdonald, Cheryl, 27.04.16

Web-TV – Se videooverføring av fylkestinget 26-27. april på nett

-Vi ønsker å gjøre politikken mer tilgjengelig for innbyggerne, og det er et viktig ledd i dagens demokrati at nye digitale kommunikasjonsmåter tas i bruk, sier kommunikasjonsrådgiver i Vest-Agder...

av kiar1, 25.04.16

Bymiljø eller kø, kork og kaos?

Fylkesordfører Terje Damman åpnet i dag en fremtidsrettet bymiljøkonferanse i Kristiansand. -Konferansen retter søkelys på hvordan vi rigger oss for økt vekst i Kristiansandsregionen uten å øke...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.16

Se fylkestingsmøtet 26. og 27. april på web

Fylkestingets møte 26. og 27 april vil bli direkte formidlet her på Vest-Agder fylkeskommunes internett. Møtet finner sted på Hotel Norge i Kristiansand. Etter beslutning i fylkestinget i fjor har...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.16

Ber regjeringen om ekstramidler til vedlikehold

KS-ledelsen var nylig i møte med representanter for regjeringen. En viktig sak som ble tatt opp i dette møtet var den økonomiske utviklingen i fastlandsøkonomien. KS ba regjeringen sørge for...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.16

Nye tiltak mot mobbing

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. -Vi må ha et ris bak speilet. Jeg vil derfor lovfeste en...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.16

Styrker fagskolestudentenes rettigheter

Før helgen la regjeringen frem et lovforslag med flere nye bestemmelser i fagskoleloven, som vil gi fagskolestudentene samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler. Samtidig skal det...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.16

Endrede medievaner

SSB har nå klare tallmateriale om det norske folks medievaner. I løpet av en gjennomsnittlig uke i 2015 hadde 66 prosent lest en trykt avis. Dette har sunket fra 73 prosent i 2014. 80 prosent hadde...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.16

Vest-Agder-museet tilbyr et bredt opplevelsestilbud fremover

Lyst til å finne på noe med barna i sommer? På våre museer er det masse gøy å finne på! Det skal være gøy å gå på museumsbesøk, også for våre små gjester. Vi har derfor tilrettelagte tilbud for barn...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.16

30 millioner kr til Kristiansandsregionen

Det er gledelig at vi nå har fått tildelt 30 millioner av den nasjonale potten på 400 millioner. Etter innspill fra kommunene i knutepunktkommunene, statens vegvesen og Agder kollektivtrafikk ble det...

av Macdonald, Cheryl, 18.04.16

Sammenslåing av tannklinikker i indre Agder tema i fylkestinget

De to fylkestingsrepresentantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet har sammen sendt inn en interpellasjon til neste fylkestingsmøte 26. og 27. april . De vil ha svar på...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.16

Bredt sør-vestlandsk samarbeid om omstilling

Den vanskelige situasjonen i petroleumsnæringen har skapt behov for samordnet regional innsats knyttet til utfordringene for leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.16

Bidrar til at sørlandsbedrifter blir profilert på ONS 2016

Olje- og gassklyngen NODE søker om fylkeskommunene om et bidrag på 450.000 kroner for å delta på ONS 2016. ONS er den ledende messen for bransjen i Norge. ONS arrangeres annethvert år i Stavanger....

av Torkelsen, Jan H., 14.04.16

Bedrifter kan bli likestillings-sertifisert

Vi utvikler en sertifiseringsordning for virksomheter som arbeider strategisk og systematisk med likestilling og mangfold. Prosjektet strekker seg over to år og har plass til 10-15 pilotvirksomheter....

av Macdonald, Cheryl, 13.04.16

Fylkesutvalget anbefaler at bruløsning til Hidra vurderes

Fylkesutvalget hadde i går til behandling en sak om det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Fylkesutvalget anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune stopper...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.16

Fylkespolitikerne vil ha sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Da fylkesutvalget tirsdag behandlet årsrapporten for Jernbaneforum Sør for 2015 gikk utvalget inn for at fylkestinget, ved endelig behandling av rapporten, skal presisere at det i fortsettelsen aktivt...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.16

Fylkesutvalget anbefaler forhandlinger om ett Agder

Fylkesutvalget drøftet i dag den videre prosessen knyttet til regionreformen. Flertallet i utvalget, bestående av representantene fra H, KrF, SP og V, anbefaler at fylkestinget skal gi en...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Forventer flere oppgaver fra staten til regionene

Fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet forutsetter at statens regionale organisering endres når nye folkevalgte regioner etableres. I uttalelsen om stortingsmeldingen «Nye folkevalgte regioner –...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Klargjør reglene for skolefravær

Kunnskapsdepartementet innfører fra neste skoleår en fraværsgrense på ti prosent i videregående skole. Reglene åpner for unntak, blant annet når det gjelder fravær knyttet til sykdom og politisk...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Vest-Agderskolen best i landet på gjennomføring

- Aller først er det gledelig for alle ungdommene som gjennomfører videregående opplæring. Så vil jeg gjerne rette en stor takk til alle våre ansatte som jobber i de videregående skolene og bidrar til...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.16

Tre kommuner i Vest-Agder får midler til å lage kulturminneplaner

Riksantikvaren gir i år 50 kommuner penger til å lage kulturminneplaner. I Vest-Agder mottar de tre kommunene Lindesnes, Farsund, Sirdal midler. Dermed har over halvparten av landets kommuner fått...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.16

Stolt av medarbeiderne i tannhelsetjenesten

Det sier en glad fylkestannhelsesjef, Terje Andersen, etter at Kommunebarometeret viser at Vest-Agder skårer høyt innen eldreomsorg. "Godt tannstell er én av årsakene til at Sørlandet kommer godt ut...

av Macdonald, Cheryl, 08.04.16

Befaringsgruppe for tippemidler valgt

Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til idrettsanlegg basert på innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å sette seg inn i detaljer...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Representanter til styringsgruppen for bybruprosjektet i Flekkefjord valgt

Vest-Agder fylkeskommune har valgt å etablere styringsgrupper for større vegprosjekter, for å sikre en tett og kontinuerlig oppfølging av prosjektene. Hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Stadig flere gjennomfører videregående opplæring i Vest-Agder

Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2008, viser at 74,1 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående opplæring innen 1....

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Jernbaneforum Sør vil ha vurdert et eget selskap for finansiering og utbygging av strekninger

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i årsrapport for 2015 for Jernbaneforum Sør. Det er et nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene: Vestfold, Telemark,...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.16

Utformingen av nytt bussanlegg i Kristiansand klargjøres i vår

Vest-Agder fylkeskommune har som mål at et nytt bussanlegg på Dalane i Kristiansand skal stå ferdig til oppstart av ny kontraktsperiode for busskjøring som skjer medio 2018. Det planlegges...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.16

Utredning av lokaltogløsninger i Vest-Agder ferdig før sommeren

I løpet av april skal fylkespolitikerne ha foretatt en endelig behandling av en plan for kollektivtrafikken i Vest-Agder frem til 2020. Frem mot fylkestingets sluttbehandling 26. april var planen...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Fylkeskommunens samferdselspolitikere anbefaler brualternativ til Hidra i Flekkefjord

Fylkestinget skal 26. april ta stilling til det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag drøftet saken gikk...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Ambisiøs målsetting for uthavnene

“Agders uthavner i verdensklasse, felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 2016-2020.” Det er tittelen på en sak som nå behandles politisk i de to fylkeskommunene. Samarbeidet mellom de...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Fjorårets driftsresultat godt over landsgjennomsnittet

De politiske organene i fylkeskommunen behandler for tiden Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2015. Netto driftsresultat ble på 210,9 millioner kroner. Det tilsvarer 7,6 prosent av brutto...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. – Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Menn i helse på Agder

Nå starter første kull av «Menn i helse» på Agder. 30 menn har hittil kommet gjennom nåløye for å bli tatt opp som helsefagrekrutt i første pulje. Av disse skal inntil 24 menn fortsette for å ta...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Bymiljøkonferansen 2016 med søkelys på miljøvennlig byutvikling

Hovedtema på årets konferanse er miljøvennlig byutvikling. Tidligere har konferansen hatt et særlig fokus på kollektivtrafikk og het Kollektivkonferansen. Bymiljøkonferansen vil favne bredere innen...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.16

Tydelig strategi om veien videre for datasentersatsing

Sørlandsrådet fikk i et møte i Grimstad på fredag fremlagt et forslag til strategi for videre arbeid knyttet til grønn kraftforedlende industri og datasenteretableringer på Agder. Rådet vil ta et...

av Håvard Slattum, 04.04.16

Hittil i år har ingen omkommet på veiene i Vest-Agder

På landsplan er det omkommet 30 personer i trafikken så langt i år. Det er syv flere sammenlignet med samme periode i fjor eller tilsvarende en økning på 30 prosent. Mars i år er den første av de...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.16

Sørlandsrådet vil ta en aktiv rolle i arbeidet med å følge opp Nasjonal transportplan

Transportetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-29 er nå på høring frem til 1. juli. I et saksfremlegg som ble behandlet i et møte i Sørlandsrådet i dag betegnes plangrunnlaget, kombinert...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.16

Utdanning, kommunikasjon og grønn verdiskaping prioriteres i regionsamarbeidet

Regionplan Agder 2020 er hovedplanen som alle kommuner og de to fylkeskommunene i Agder har vedtatt å samarbeide om. Da en i 2015 hadde gjennomført de fem første årene av den tiårige planperioden ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.16

Vil bidra til å lage en "welcoming culture" i skolen

Lister videregående skole deltar i prosjektet "Heimat Europa" sammen med skoler i Tyskland, Luxembourg, Tyrkia, Østerrike, Tsjekkia og Romania. Disse land har ulike erfaringer i forhold til...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.16

Arbeidet med ammunisjonsbane startet på Møvik

I vinter startet endelig arbeidet med å reetablere deler av ammunisjonsjernbanen på Møvig. I løpet av sommeren åpner den for persontransport i ombygde ammunisjonsvogner! Stiftelsen Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.16

Milliontilskudd fra Riksantivaren til Bredalsholmen og Sjølingstad

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg. Samlet søknadssum i 2016 var om lag 157 millioner kroner. Riksantikvaren hadde...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.16

Vegvesenet ønsker tips om juks og svindel

Har du mistanke om juks og svindel rundt kjøretøy eller trafikkskoler kan du sende det til krimtips@vegvesen.no I det siste har det vært flere oppslag i media om svindel med kjøretøy og juks på...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.16

Fylkeskommunene sysselsetter 49000 personer

Statistisk sentralbyrå presenterte i påskeuken tallmateriale om sysselsettingen i kommune-Norge. Foreløpige tall viser at kommunene sysselsatte 498 000 og fylkeskommunene 49 000 personer i 4.kvartal...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.16

Regjeringen vil ha friere skolevalg

Regjeringen har nå lagt frem et lovforslag som vil gjøre det lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene. Forslaget gir også rett til gjesteelevgaranti. -Hvis en elev velger skole i et annet...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.16

Ambisiøs skolebruksplan

-Vi tenker helhetlig og vi tenker fremtidsrettet, sier fylkesutdanningssjef, Arly Hauge, om "Bygningsmessige konsekvenser av Skolebruksplan fram mot 2030", som behandles i Fylkestinget 26.april.

av Macdonald, Cheryl, 18.03.16

Medvirker til ambisiøst utviklingsprosjekt på Bortelid i Åseral

Høsten 2014 startet Bortelid Utmarkslag planlegging av et utviklingsprosjekt for området. Prosjektet, som er treårig, handler om å utvikle Bortelid som reisemål med et særlig fokus på aktiviteter....

av Torkelsen, Jan H., 18.03.16

Fylkeskommunen bidrar til å utvikle Lyngdal som cruisehavn

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 200 000 kroner i 2016 til Vekst i Lyngdal for prosjektet "Utvikling av Lyngdal som cruisehavn". Private aktører har over en...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.16

Fylkesutvalget støtter konferanse om psykisk helse hos ungdom

Ungdommens fylkesting i Vest-Agder har, sammen med Kristiansand Ungdomsutvalg, tatt initiativ til å arrangere en konferanse om ungdom og psykisk helse - Ung i Perfeksjonssamfunnet. Konferansen skal...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.16

Fylkeskommunen tar ansvar for fotterapeutelevene

Fylkesutvalgsrepresentant Christian Eikeland fra Frp reiste i fylkesutvalgets møte tirsdag spørsmål om hva Vest-Agder fylkeskommune vil gjøre for at elever ved Norsk Fotterapeutskole AS, som nylig ble...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Nok av påskemuligheter på Vest-Agder museet

Lurer du på hva du skal finne på i påskeferien? Sjekk hva du kan gjøre på Nordberg fort, Sjølingstad Uldvarefabrik, i Odderøya museumshavn, på Kristiansand museum og Kristiansand kanonmuseum. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Grønt lys for senkning av gamle drikkevannskilder i Flekkefjord

Norges vassdrags- og energidirektorat har oversendt Vest-Agder fylkeskommune en søknad fra Flekkefjord kommune om permanent senkning av vannstanden i to mindre vann, Brannvann og Springvann, som...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Støtte til næringsutviklingsprosjekt i Lindesnesregionen

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 200.000 kroner til prosjektet "Future Technology Platform". Bak prosjektet står Sinpro som er et nettverk bestående...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Nye retningslinjer for skolereiser

Vest-Agder fylkeskommune har foretatt en gjennomgang av skoleturer. Konklusjonen er at gratisprinsippet ikke følges godt nok opp på alle skoleturer og det er behov for å klargjøre retningslinjer og...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt. – Flere ungdommer søker seg nå til trygge utdanninger innen yrkesfagene. Dette må vi følge opp med flere læreplasser Å skaffe...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Beste ungdomsbedrift fra Vest-Agder er fra Flekkefjord

Universitetet i Agder kokte av kreativitet, skaperglede og energi når årets Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter gikk av stabelen i dag. Beste Ungdomsbedrift fra Vest-Agder ble EasyBake UB fra Lister...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Fylkeskommunene oppfordres til medvirkning til satsing på friluftsliv

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Entreprenørskap på timeplanen – marine konkurranser

Fiskeriminister Per Sandberg vil at flere elever og lærlinger skal få prøve seg som gründere og entreprenører, og gir to millioner til en marin skolekonkurranse. -Norge trenger flere bein å stå på i...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Hovedutvalg for kultur og utdanning på befaring

I forbindelse med HKU-møtet 1.-2. mars, gjennomførte hovedutvalg for kultur og utdanning en todagers befaring på skolene som berøres av skolebruksplanen. Befaringen startet på Kvadraturen skolesenter...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.16

Arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesvegene igangsettes

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø opprettet denne uken en styringsgruppe som skal lede arbeidet med nytt Handlingsprogram for fylkesveg 2018 – 2021. Hovedutvalget utnevnte Gisle M. Saudland...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.16

Utbedring av 21 skredsikringspunkter i Vest-Agder vil koste 115 millioner kroner

Vegdirektoratet har besluttet at det skal gjennomføres en oppdatering av regionenes skredsikringsplaner som skal omfatte både riksveger og fylkesveger, inkludert gang og sykkelvegnett. Statens...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.16

Betydelig aktivitet på fylkesvegnettet i 2015

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i en årsrapport over aktiviteten på fylkesvegnettet i fjor. Rapporten som er laget av Statens vegvesen...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.16

Flere mobbetilfeller i videregående opplæring

I en elev- og lærlingeundersøkelse som ble gjennomført i november-desember 2015 fremgår det at både elever og lærlinger stort sett trives godt på sine skoler og i sine bedrifter. Skolene og...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.16

Fylkeskommunen tilrettelegger for at flere skal bestå kroppsøving

Kroppsøving har over flere år vært blant fagene i videregående opplæring med flest elever uten vurdering. I de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder var det 82 elever som ikke bestod kroppsøving...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.16

Storbyprosjekt skal øke rekrutteringen til Ung Kultur Møtes

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune nå er i gang med et storbyprosjekt knyttet til Ung Kultur Møtes som tidligere ble kalt Ungdommens...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.16

Nærmere 1,2 milliarder kroner til utdanning

Fylkestinget vedtok i midten av desember Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2016. Da ble de økonomiske rammene for blant annet driften av fylkeskommunens mange virksomhetsområder fastsatt. I...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.16

De kreative fagene vinner frem

-Vi ser at de fagretninger som gir studiespesialisering med noe ekstra, som idrettsfag, musikk, dans og drama, forskerlinje og medier og kommunikasjon, øker i Vest-Agder. Denne trenden ser vi over...

av Macdonald, Cheryl, 07.03.16

NY VEKST i Agder utlyser tilskuddsmidler til omstilling

Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til omstillingsprosjekter eller tiltak for å fremme nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekraften i næringslivet...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.16

Høyring om råd for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing

Ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing er ofte underrepresenterte i folkevalde organ. Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå innbyggjarar som er særleg avhengige av tenestene...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.16

Tilskuddsordninger for bredbånd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at det er mulig å søke om støtte til blant annet bredbånd og andre digitaliseringstiltak i...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.16

Flest lærlinger på sørvestlandet

Sørvestlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet. Nylig kunngjorte tall fra Statistisk Sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet viser at det er store regionale forskjeller i antall lærlinger....

av Torkelsen, Jan H., 06.03.16

3,2 millioner kroner ekstra til fartøyvern i Vest-Agder

Med 40 millioner kroner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet har Riksantikvaren nå fordelt til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. For Vest-Agders del er det tildelt tre millioner...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.16

Nye Veier AS prioriterer E-39 fra Kristiansand til Sandnes

Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Vigeland og E6 Trøndelag i første fase frem til...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.16

Betydelige samferdselsutfordringer for fylkeskommunene fremover

Da toppledelsen i KS nylig avholdt årets første konsultasjonsmøte med finansminister Siv Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var utfordringer på samferdselsområdet et...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.16

Mange vestegder mottar i vår fag-, svenne- og kompetansebrev

-Dere får i dag det håndfaste beviset på den kompetansen dere har tilegnet dere etter mange år på skole, i lære og arbeid. Dere representerer et stort mangfold av fagarbeidere som til sammen kan...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.16

Inspirerende bibliotekmøte med fokus på formidling

Tirsdag og onsdag denne uken har rundt 70 bibliotekansatte fra begge agderfylkene vært samlet på Caledonien Hotel i Kristiansand. Årets store bibliotekmøte i landsdelen har hatt formidling som...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.16

Assistanse for busspassasjerer med nedsatt funksjonsevne

Samferdselsdepartementet fastsatte 25. februar 2016 en egen gjennomføringsforskrift for å gjennomføre EUs forordning om busspassasjerers rettigheter. Det skal bli enklere å reise kollektivt for...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.16

Fylkesveiene må prioriteres krever KS-lederen

- Regjeringen har fått et solid grunnlag for Nasjonal Transportplan 2018-2029. Nå er det viktig at den selv tar de nødvendige grep for å følge opp prioriteringene, sier styreleder i KS, Gunn Marit...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.16

Forslag til Nasjonal Transportplan åpner muligheter

Det var stort fremmøte av politikere, saksbehandlere og andre interesserte da den regionale presentasjonen av transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 ble...

av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

Det er tilsatt ny daglig leder i Konsesjonskraft IKS

Styreleder Terje Damman i Konsesjonskraft IKS har i en pressemelding meddelt at styret har tilbudt Glenn Quam Håkonsen stillingen som leder i det interkommunale selskapet og at han har svart at han...

av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

Penger til å knytte nye kommuner bedre sammen

Ved behandling av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en bevilgning til fylkesveier og andre infrastrukturtiltak i kommuner som søker om sammenslåing. Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

- Entreprenørskap er viktigere enn noen gang!

- Entreprenørskap er viktigere enn noen gang. Da må det ikke fjernes fra lærerutdanningen slik det nå er foreslått, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. En bekreftelse på hvor...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.16

Vest-Agder fylkeskommune selger sine aksjer i Mimeta AS

Mimeta - senter for kultur og utvikling ble etablert som et aksjeselskap i 2009. Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Strømmestiftelsen vært eiere av selskapet og har siden etableringen bidratt med...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.16

Ny Yrkesopplæringsnemnd valgt

Fylkestinget vedtok i sist møte et reglement for Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder. Samtidig ble det valgt hvem som skal være faste representanter og vararepresentanter. Det skal være to valgte...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.16

Fylkesordfører Damman vil ha fortgang i regionreformprosessen

Fylkesordfører Terje Damman var krystallklar da fylkestingene i Vest- og Aust-Agder hadde regionreformen til debatt på et felles møte på Fevik i Grimstad i dag: -Vi kan få mer til sammen dersom vi er...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.16

Et samlet regionNorge må sette seg i førersetet og bli der

-I arbeidet med regionreformen må fylkeskommunene selv mobilisere. Det er fylkeskommunene selv som skal lage regioner av en viss størrelse. Stortinget har besluttet at det skal være tre...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.16

Det er tatt initiativ til nabosamtale med Rogaland om regionreformen

Aps gruppeleder Randi Øverland ba i dag i en interpellasjon i fylkestinget fylkesordfører Terje Damman om svar på om han har vært i kontakt med fylkesordføreren i Rogaland og invitert til samtaler om...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Fylkestinget vektlegger forskningsbasert innovasjon i Agder

Da fylkestinget i Vest-Agder i dag avga sin bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet gikk fylkestinget inn for at det skal legges spesielt vekt på forskningsbasert innovasjon....

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Besøk hos estisk vennskapsfylke

Vest-Agder fylke og Lääne Viruma i Estland har samarbeidet siden 1995. I slutten av januar var fylkesmannen i Lääne Viruma vertskap for en gruppe på seks personer fra Vest-Agder. I tillegg til...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Flyplassvei til Kjevik forsinkes ikke av bymiljøavtale

– Det er et sterkt lokalt ønske å få på plass en ny flyplassvei til Kjevik så raskt som mulig. Nå har vi blitt enige om å trekke denne veistrekningen ut av samferdselspakken for Kristiansandsregionen....

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

To millioner i tilskudd til istandsetting av fredede bygg i Vest-Agder i 2016

Riksantikvaren har fordelt over 100 millioner kroner til fylkeskommunene. Pengene skal gå til istandsetting av fredede bygninger i privat eie. Vest-Agder fylkeskommune er tildelt to millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

Legg gjerne en eller flere turer til museer i vinterferien

Lurer du på hva du skal finne på i vinterferien? Se hva du kan være med på ved Flekkefjord museum, Nordberg fort, Sjølingstad Uldvarefabrik, Vigeland hus, Odderøya museumshavn og Kristiansand museum....

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

Trafikksikkerhetskonferanse 2016 - 10. mars i Kristiansand

De to fylkeskommunene på Agder inviterer sammen med Fylkesmannen i Agder, Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk til trafikksikkerhetskonferanse for Agderfylkene i Kristiansand 10. mars.

av Torkelsen, Jan H., 16.02.16

Velkommen til Kristiansand museum i vinterferien

I vinterferien byr Kristiansand museum på Kongsgård på opplevelses- og aktivitetsmuligheter. Deet er mulig å få med seg Åpent turområde i friluftsmuseet, utstillingene «Bak fasaden», «Rosemaling i...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.16

Gode tilbakemeldinger i evaluering av valget 2015

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av departementets støtte til gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Den viser at...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.16

Ny kunst på Mandal videregående skole

Året etter at nybygget på Mandal videregående skole ble offisielt åpnet den 18. november 2014, har elever og ansatte på skolen endelig fått den flotte kunsten på plass.

av Ikdal, Irene, 15.02.16

Viktig skritt for ordningen med bymiljøavtaler

Før helgen ble et forslag til Norges første bymiljøavtale lagt frem. Trondheimsregionen er først ute. Når bymiljøavtalen med Trondheim kommer på plass vil staten betale for halvparten av kostnadene...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.16

Vi søker trainee-prosjekt opplevelsesbasert reiseliv

Satser din virksomhet på opplevelser? Har dere en idé, men ikke tid eller kompetanse til å utvikle den selv? Da kan du engasjere en kandidat med fullført bachelorprogram i "opplevelsesbasert reiseliv"...

av Hemsett, Siv, 12.02.16

Ung i Perfeksjonssamfunnet

Ungdommens fylkesting i Vest-Agder (UFT) og Kristiansand Ungdomsutvalg (KUU) ønsker å sette fokus på ungdom og psykisk helse. Prestasjonssamfunnet mørke sider blir tydeligere og tydeligere. Flere og...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.16

Per Sveinung Stordrange ny leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha til behandling alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket....

av Torkelsen, Jan H., 12.02.16

Arild Birkenes ny leder for Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som velges av fylkestinget for valgperioden. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har fem representanter med personlige vararepresentanter. Flertallet av...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.16

Vennesla videregående er åpen igjen etter bombetrussel

Vennesla videregående skole er tilbake ved normal drift. Det vil holdes informasjonsmøter for elever og lærere i løpet av dagen.

av Richardsen, Wanja, 11.02.16

Lærer ved Vågsbygd videregående skole med tips om samarbeidsskriving

-Forskinga mi på samarbeidsskriving er nå en nasjonal nyhet. Det kommer tre større artikler denne måneden i ulike fagblad. I første omgang er nyheten lansert på Forskning.no og på Lesesenteret sine...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.16

Sterk trafikkvekst på fylkesveien mellom Farsund og Lyngdal

Lister Bompengeselskap har nå klare tallene for januartrafikken gjennom bomstasjonene i regionen. Det mest fremtredende er at det har vært en økning på hele 7,6 passeringer i bomstasjonen på Kollevoll...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.16

Nytt damplokomotiv hos Setesdalsbanen

Det er nå ankommet et nytt museumsobjekt på Setesdalsbanens anlegg på Grovane i Vennesla. Det dreier seg om et gammelt damplokomotiv, Lok XXVI nr. 81, som Norsk Jernbanemuseum på Hamar skal deponere...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.16

Felles fylkestingsmøte for Vest- og Aust-Agder

Fredag 19. februar møtes representantene i fylkestingene for Vest-Agder og Aust-Agder på Strand Hotel på Fevik i Grimstad til et felles møte. På dagsorden er det regionreformen og spørsmålet om hva...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.16

Hyllet for førti år med lærlinger

-Torbjørn A. Dahl (68) er et forbilde innen fagopplærling i Agder. Gjennom 40 år har bedriften hans gitt lærlinger fagutdanning av beste merke. Marnarbil er et tradisjonsrikt bilverksted i Marnardal....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.16

Gunvor Birkeland nestleder i rovviltnemnda

Etter forslag fra fylkestingene i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har Klima- og miljødepartementet oppnevnt nye medlemmer til den regionale rovviltnemnda i forvaltningsregion 1...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.16

Går imot forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har ute på høring et forslag om å samle likestillings- og diskrimineringslovgivningen i en felles lov. Fylkesutvalget behandlet denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.16

Webløft – et løft for Agderbibliotekene

Stadig flere bibliotek i Agder lanserer nye nettsider med hjelp fra fylkesbibliotekene

av just9, 04.02.16

Fylkesutvalget bevilger økonomisk tilskudd til lærlingkonferanse 2016

De siste fem årene har elev- og lærlingombudet arrangert en årlig lærlingkonferanse for alle lærlinger i Vest-Agder, i samarbeid med utdanningsavdelingen i fylket, LO, NHO og KS. Ombudet har ikke rom...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.16

UKM storbykoordinator

UKM ønsker å rekruttere flere ungdommer fra store kommuner til UKM. Det er stor forskjell på antall deltakere prosentvis i mindre kommuner enn i byer. Vest-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til...

av Lauvdal, Inga, 03.02.16

Nytt felles Agder-prosjekt for omstilling i næringslivet

Fylkesutvalget i Vest-Agder bevilget tirsdag tre millioner kroner til "NY VEKST i Agder" som er et omstillingsprosjekt i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Bevilgningen forutsetter at Aust-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.16

Vil ha vektlagt forskningsbasert innovasjon i Agder

Fylkesutvalget i Vest-Agder hadde denne uken på dagsorden en sak hvor det politisk gis en bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet. Fylkesutvalget går inn for at det legges...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.16

Vil ha flypassasjeravgift mer utfyllende utredet og utsatt

Stortinget har i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt å innføre en flypassasjeravgift. Toll- og avgiftsdirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt saken på høring. Fylkesutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

16,75 millioner kroner til gang- og sykkelveier på fylkeskommunale og kommunale veier i Vest-Agder

42 kommuner og fylkeskommuner får nå støtte til å bygge ut gang- og sykkelveier. Gjennom en tilskuddsordning som regjeringen etablerte i fjor sammen med KrF og Venstre, får 68 prosjekt til sammen...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

Videreutdanning til over 5 000 lærere

Nå kan lærere søke om videreutdanning i 180 forskjellige studietilbud. Fra 1. februar kan lærere søke om videreutdanning på Utdanningsdirektoratets nettsider. Mer enn 5 000 lærere kan få plass på et...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

Aust- og Vest-Agder holder nabosamtale om regionreformen 4. februar

I desember besluttet fylkestingene i både Aust- og Vest-Agder at den politiske ledelsen i de to fylkeskommunene skal gjennomføre nabosamtale om en eventuell sammenslåing. Fylkestinget i Aust-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.16

Det jobbes godt og konstruktivt med kommunereformen i Agder

-I juni skal fylkesmennene ha sydd sammen et lappeteppe av det nye kommunekartet. Deretter skal det utformes en rapport om kommunereformarbeidet med tilrådninger som skal ligge til grunn for sentrale...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.16

Anlegget rundt Kvåsfossen laksetrapp ferdig til sommeren

Nå er det klargjort at initiativtakerne og utbyggerne av Kvåsfossen-senter i Lyngdal kan starte arbeidet med et besøkssenter som skal gjøre laksetrappen til en mye mer fullkommen attraksjon. Lyngdal...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.16

Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2016

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å bidra til bibliotekfaglig aktivitet og utvikling, samt å legge til rette for regionalt samarbeid innen biblioteksektoren. I den forbindelse inviteres alle...

av Dyrøy, Roger, 29.01.16

Omfattende reasfalteringsarbeider på vegene i Vest-Agder i år

Det foretas årlige vurderinger av behovet for reasfaltering på vegnettet i Vest-Agder. Onsdag besluttet fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø en reasfalteringsplan hvor det i...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.16

Anbefaler avslag på søknad om utvidelse av Tonstad vindpark

NVE søker om konsesjon for utvidelse av Tonstad vindpark. Utvidelsen gjelder et område på cirka 2 km2 i Kvinesdal kommune. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet søknaden denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.16

Vellykket regional plansamling 25.-26, januar 2016

Opplæringsteamet i Vest-Agder (Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkeskartkontoret) og Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med KS sentralt arrangerte en plansamling for...

av Lassen, Bård Andreas, 28.01.16

Mulig vegforbindelse mellom Ljosland og Bortelid vil bli vurdert på nytt

Åseral kommune mener at en ny trase over fjellet fra Bortelid til Ljosland vil ha positive ringvirkninger for utviklingen innenfor turisme og reiseliv på Ljosland og Bortelid, samt i kommunen...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.16

Det skal bygges ny gang- og sykkelbro ved Bankebrua i Mandal

Bankebrua mellom Sånum og Furulunden på fylkesveg 202 i Mandal skal bygges som en gang- og sykkelvegbru. Den skal bygges som enkel stålbru, i tråd med anbefalinger fra Statens vegvesen. Det besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.16

Det blir automatisk trafikkontroll på Langenesvegen

På fylkeveg 456 Langenesvegen mellom Kristiansand og Søgne har det har vært en del alvorlige trafikkulykker de siste årene. Statens vegvesen har derfor, på bestilling fra fylkeskommunen, gjort en...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

Ros fra Kvinesdals ordfører til fylkeskommunens samferdselsarbeid

-Vest-Agder fylkeskommune skal ha stor ros for rask og effektiv oppfølging når det gjelder skadene som høststormen Synne påførte vår kommune. Det er imponerende hvor raskt en fikk på plass en...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

Jobbskolen i Kristiansand viktig for gjennomføring av videregående opplæring

Vest-Agder fylkeskommune har et mål om at minst 77 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring. Fylket ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder gjennomføring og utviklingen...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

Godord til Marnardal kommune for arbeidet med kulturminner

Marnardal kommune har for tiden ute til høring en kommunedelplan for kulturminner i Marnardal. Hovedutvalg for kultur og utdanning avga tirsdag uttalelse til planen og uttrykker at Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Kommune- og regionreform tema på møte med stortingskomite i Kristiansand

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite besøker agderfylkene 1. og 2. februar. Mandag 1. februar avholdes møtet i Nodeviga aktivitetshus på Odderøya i Kristiansand. Det meste av dagen vil fokus...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Ny lov om offentlege anskaffingar skal bidra til fleire lærlingar

Ei ny lov om offentlege anskaffingar skal bidra til fleire grøne innkjøp og fleire lærlingar. - Staten og kommunane har stor makt som innkjøparar. I den nye lova har vi prioritert utfordringane innan...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

En kvart million passasjerer på Hidraferja

Daglig leder Alf Jørgen Fedog i Flekkefjords Dampskipsselskap har nå presentert trafikkstatistikken for ferjene til Hidra og Andabeløy i 2015. Det fremgår at det til Hidra ble fraktet 151.965...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Ny nettside for bymiljøavtale Kristiansandsregionen

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett,...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Ber om nabosamtaler med Rogaland om regionreform

Gruppeleder i Vest-Agder AP Randi Øverland har oversendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Saken gjelder regionreformen. Hun viser til at fylkestinget i desember besluttet at det...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Positivt arbeidsmiljøtiltak for ansatte i fylkeskommunen

Fredag 22. januar inviterte fylkesutdanningssjefen og rektorene ved de videregående skolene i Kristiansand ansatte i fylkeskommunen med ledsagere til et arbeidsmiljøtiltak som ble svært godt mottatt....

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Ni råd for å få læreplass

Start jakten tidlig om du vil ha læreplass i drømmebedriften. Det er hovedbudskapet i de rådene som NHO har utarbeidet og foreslår for elever som er på jakt etter læreplass. Det er viktig å snakke med...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

I disse dager starter Vest-Agder museet en av årets store satsinger - et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt om fattigdom på Sørlandet. Det trekker historiske linjer tilbake til...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.16

Tankevekkende nyttårsaksjon for trafikksikkerhet

- Jeg stelte henne, tok ut noen glassbiter ut av håret og flettet en vakker liten flette. Det var siste gangen jeg stelte henne. Det er det verste og vakreste jeg noen gang har gjort. Hadde Camilla...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

Publikumsrekord på Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet har satt publikumsrekord i 2015 med over 5000 flere besøkende enn i forrige rekordår, 2014. Museet har nå passert 90 000 gjester med god margin. Foreløpig besøkstall for...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

175 000 kroner i driftsstøtte til Kirkens SOS i Agder

Kirkens SOS i Agder har søkt Vest-Agder fylkeskommune om videreføring av driftsstøtte for budsjettåret 2016. Fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. I 2013, 2014 og 2015...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

Velkommen til Åpen skole på Kvadraturen skolesenter

Kvadraturen skolesenter holder Åpen skole torsdag 28.01.16 kl. 17.00 – 20.00. På åpen skole vil elever og undervisningspersonale vise fram skolens mangfoldige tilbud. Du vil kunne få en generell...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.16

Invitasjon til Nyttårsaksjonen 2016

I Agder-fylkene er det lang tradisjon for å arrangere den årlige «Nyttårsaksjonen». Aksjonen har fokus på de trafikkulykkene i de to fylkene som har ført til at mennesker har blitt drept eller hardt...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16

Fylkeskommunens internasjonale arbeid spisses

Fylkesutvalget behandlet på ettersommeren det internasjonalt arbeidet i Vest-Agder fylkeskommune. Det ble blant annet gitt anbefalinger om hvordan denne virksomheten bør følges opp i valgperioden...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16

Fylkeskommunens ruspolitikk oppdateres

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for tiden med å oppdatere sin ruspolitikk. Bakgrunnen er at organisasjonen og samfunnet for øvrig er i endring, og en oppdatert og tydelig ruspolitikk anses som...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16

Vest-Agder fylkeskommune er på Grüne Woche i Berlin

Vest-Agder fylkeskommune bidrar med både tilskudd, presseressurser og bemanning når Sørlandet for første gang deltar på en av verdens største mat- og reiselivsmesser i Berlin.

av Cheryl Macdonald, 18.01.16

Entra beklager overmaling av kunstverk i Fylkeshuset

Den 17. desember sendte fylkesordfører Terje Damman og fylkeskultursjef Anne Tone Hageland brev til Entra eiendom hvor de beklaget at Entra hadde malt over av den ene veggen av Iben Sandemoses...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Dyktige matematikkelever på Kvadraturen skolesenter

Fem elever fra Kvadraturen skolesenter i Kristiansand (på bildet fra venstre: Sindre Amdal Stephansen, Katinka Hårdvik Engen, Knut Harald Gabow Au, Ingrid Thorkildsen og Kristine Omholt), mottok nylig...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Nytt partnerskap mot mobbing er nå etablert

Det tidligere Manifest mot mobbing gikk ut ved nyttår, og er nå erstattet av et nytt Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021. Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget,...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16

Vest-Agder best i landet på sentrale kulturområder

For femte år på rad har Telemarksforsking presentert en oversikt over kulturlivet i norske kommuner. Beskrivelsen av kulturtilbud og kulturaktivitet i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i følgende ti...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16

Lærerpool for flyktninger

Et stort antall flyktninger kom til Norge i 2015 og mange av dem er barn. Noen kommuner og fylkeskommuner kan ha problemer med å skaffe nok lærere, slik at alle barna som kommer til Norge får den...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16

12 nye millioner til millioner til restaurering av Hestmanden

- På vegne av fire statsråder; kulturministeren, klima- og miljøministeren, næringsministeren og meg selv, har jeg gleden av å informere om at de fire departementene har gått sammen om å tildele D/S...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.16

Kommunalministeren lover ikke nye oppgaver til dagens fylkeskommuner

Tirsdag ettermiddag møtte kommunalminister Jan Tore Sanner fylkesordførerkollegiet i Oslo for å drøfte regionreformen. Han ønsket innspill og spørsmål om reformen. Samtidig oppfordret han...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.16

Godt år for Sørlandsbadet

Daglig leder Atle Homme ved Sørlandsbadet i Lyngdal gleder seg over at besøkstallet i 2015 igjen var over 200 000 etter to år med et antall noe lavere. Det er registrert 2013 besøkende i løpet av...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.16

Fremtidsperspektiv over årets Agderkonferanse

Fremtiden blir ikke hva den var! Det er tittelen som er satt på årets Agderkonferanse. Arrangørene lover visjonære foredragsholdere, underholdning og engasjement. Alt dette på det som har etablert seg...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.16

Storbyområdene, deriblant Kristiansand, kan nå søke om ekstrapott fra belønningsordningen

- Regjeringen vil styrke kollektivtransporten i byene for å gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle reisende. Sammen med Venstre og KrF har vi økt bevilgningene til...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.16

Vil beholde dagens sykehusstruktur i Vest-Agder

Fylkesordfører Terje Damman hadde fredag 8. januar innkalt gruppelederne i fylkestinget til møte på Fylkeshuset i Kristiansand. Formålet med møtet var å utarbeide en uttalelse fra Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.16

Mobbebøter innføres i år

-I løpet av det neste halvåret vil en rekke tiltak mot mobbing være på plass. Skoler som ikke følger opp klager, kan bli ilagt mobbebøter, lover kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i følge...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.16

Planlegging etter plan- og bygningsloven 25. og 26.januar 2016

Opplæringsteamet i Vest-Agder ( Vest-Agder fylkeskommune, fylkesmannen i Vest-Agder og Kartkontoret) og Aust-Agder fylkeskommunen arrangerer regional plankonferanse for planleggere i Agder 25.-26....

av Tønnessen, Karoline Holtskog, 07.01.16

Færre tar yrkesfag i Norge enn i andre OECD-land

Norge ligger bak andre europeiske land når det gjelder andelen elever som fullfører en yrkesfaglig utdanning. – Dette viser hvor viktig regjeringens yrkesfagløft er, sier kunnskapsminister Torbjørn...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.16

Sundtoft tilbake 29.2

- Jeg gleder meg til å komme tilbake til dyktige medarbeidere og sammen fortsette det viktige arbeidet med landsdelens utvikling, sier Tine Sundtoft.

av Macdonald, Cheryl, 05.01.16

Odderøya museumshavn nominert til europeisk pris

Vest-Agder-museet har mottatt den gode nyheten om at Odderøya museumshavn er nominert til «The European Museum of the Year Award» for 2016. -Dette er vi stolte av. Det betyr mye for den videre...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.16

Fylkesordførere vil ha økt regionalt folkestyre

En overføring av utviklingsoppgaver fra fylkesmannen til regionene vil kunne sikre mer demokrati og effektivitet. Det vil også tydeliggjøre folkevalgte regioner i rollen som samfunnsutvikler, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.16

Flekkefjord bystyre presiserer krav om lærlinger

Da bystyret i Flekkefjord 17. desember behandlet årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for fire år fremover inngikk det i vedtaket et viktig punkt knyttet til lærlinger. Bystyret stilte seg bak følgende...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16

Gunvor Birkeland blir fast medlem i rovviltnemnda

Klima- og miljødepartementet har nå oppnevnt faste medlemmer og varamedlemmer fra fylkestingene til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1. Regionen omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16

Nytt valgdirektorat blir en støtte for kommuner og fylkeskommuner

Regjeringen besluttet sommeren 2014 å opprette et statlig direktorat med ansvar for valgarbeidet. Fra årsskiftet ble dette operativt med tilholdssted i Tønsberg. Bjørn Berg (bildet) skal lede det nye...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16