Kirkens SOS i Agder har søkt Vest-Agder fylkeskommune om videreføring av driftsstøtte for budsjettåret 2016. Fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. I 2013, 2014 og 2015 bevilget fylkeskommunen 150.000 kroner til virksomheten. Fylkesutvalget besluttet i et møte denne uken at fylkeskommunen i 2016 vil øke støttebeløpet og bidra med 175 000 kroner.

Kirkens SOS i Agder er en frivillig, selvstendig og døgnåpen diakonal krisetjeneste som har eksistert i Agder siden 1976. Den er tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Arbeidet er basert på at frivillige betjener en døgnåpen krisetelefon. Den lokale organisasjonen har begge agderfylkene som virkeområde og har vaktrom i Arendal og Kristiansand. Arbeidet blir finansiert gjennom frivillig innsats og økonomisk støtte fra staten, forskjellige menigheter, agderkommunene og de to fylkeskommunene. Til sammen 95 frivillige er med på å betjene SOS-telefoner og SOS-Chat. Høsten 2016 har Kirkens SOS i Agder stort jubileum og feirer da 40 års tilstedeværelse på telefonen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2016 | Skriv ut siden