NVE søker om konsesjon for utvidelse av Tonstad vindpark. Utvidelsen gjelder et område på cirka 2 km2 i Kvinesdal kommune. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet søknaden denne uken ble det uttrykt at fylkeskommunen savner en nærmere begrunnelse, samt konsekvensvurdering, knyttet til at det aktuelle området som nå ønskes gjeninntatt i Tonstad vindpark. Ut fra de opplysningene som nå foreligger besluttet hovedutvalget at Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at søknaden om utvidelse avslås. Dette av hensyn til blant annet friluftsinteresser og landskapshensyn.

Søknad om etablering av Tonstad vindpark ble opprinnelig fremmet våren 2013. Vindkraftverket er planlagt lokalisert øst for Sirdalsvatnet på grensen mellom Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner. Størstedelen av vindparken ligger i Sirdal kommune, men det var medtatt et mindre areal i henholdsvis Flekkefjord- og Kvinesdal kommuner. Planområdet utgjorde opprinnelig rundt 29 km2.

Kommunestyret i Kvinesdal kommune besluttet i desember at kommunen er negativ til at det gis konsesjon til utvidelse av Tonstad vindpark.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer