På fylkeveg 456 Langenesvegen mellom Kristiansand og Søgne har det har vært en del alvorlige trafikkulykker de siste årene. Statens vegvesen har derfor, på bestilling fra fylkeskommunen, gjort en trafikksikkerhetsgjennomgang av vegen. På bakgrunn av denne gjennomgangen foreslås det nå at det etableres nye fartshumper og automatisk trafikkontroll fra Paradisbukta til Langenes skole i Søgne kommune. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga i dag grønt lys for tiltakene.

De arbeidene som skal gjennomføres vil koste rundt  3,5 millioner kroner. Hovedutvalget legger opp til at Vest-Agder fylkeskommune skal søke Samferdselsdepartementet om et prøveprosjekt der inntektene fra kontrollpunktene på Langenesvegen skal tilbakeføres til Vest-Agder fylkeskommune og at midlene øremerkes trafikksikkerhetstiltak på Langenesvegen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer