Den 17. desember sendte fylkesordfører Terje Damman og fylkeskultursjef Anne Tone Hageland brev til Entra eiendom hvor de beklaget at Entra hadde malt over av den ene veggen av Iben Sandemoses kunstverk med tittelen "Jungelen" i et møterom i Fylkeshuset. Veggmaleriet er en del av et større verk som strekker seg over flere vegger og er datert 1992. De ba Entra rette opp det som har skjedd med Iben Sandemoses kunst i fylkeshuset, ved å be henne male veggen på nytt. Entra har nå sendt et brev hvor de beklager.

I brevet skriver Entra: "Entra beklager overmalingen av den ene veggen som var en del av utsmykningen «Jungelen» i Fylkeshuset. Vi er i dialog med Iben Sandemose, og vil ta stilling til om vi vil male opp veggen på nytt etter at vi har fått avholdt møte med Sandemose. Vi kan forsikre at vi har gjennomgått og kvalitetssikret våre rutiner. Vi beklager igjen det inntrufne."

Brevet er undertegnet av Mona Aarebrot, Direktør Regionbyene, Entra

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer