Den 17. desember sendte fylkesordfører Terje Damman og fylkeskultursjef Anne Tone Hageland brev til Entra eiendom hvor de beklaget at Entra hadde malt over av den ene veggen av Iben Sandemoses kunstverk med tittelen "Jungelen" i et møterom i Fylkeshuset. Veggmaleriet er en del av et større verk som strekker seg over flere vegger og er datert 1992. De ba Entra rette opp det som har skjedd med Iben Sandemoses kunst i fylkeshuset, ved å be henne male veggen på nytt. Entra har nå sendt et brev hvor de beklager.

I brevet skriver Entra: "Entra beklager overmalingen av den ene veggen som var en del av utsmykningen «Jungelen» i Fylkeshuset. Vi er i dialog med Iben Sandemose, og vil ta stilling til om vi vil male opp veggen på nytt etter at vi har fått avholdt møte med Sandemose. Vi kan forsikre at vi har gjennomgått og kvalitetssikret våre rutiner. Vi beklager igjen det inntrufne."

Brevet er undertegnet av Mona Aarebrot, Direktør Regionbyene, Entra

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer