Norge ligger bak andre europeiske land når det gjelder andelen elever som fullfører en yrkesfaglig utdanning. – Dette viser hvor viktig regjeringens yrkesfagløft er, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. -Vi må få flere unge, og særlig jenter, til å få øynene opp for de gode mulighetene det gir å ta en yrkesfaglig utdanning. Regjeringens satsing på yrkesfag har som et hovedmål å skaffe flere læreplasser, slik at flere fullfører og får fag- eller svennebrev, understreker kunnskapsministeren.

 

Norge skiller seg ut blant de europeiske landene med få elever som tar en yrkesfaglig utdanning, og spesielt få jenter. Det viser Education at a Glance 2015, som er OECDs årlige rapport om utdanningssektoren.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. januar 2016 | Skriv ut siden