Da bystyret i Flekkefjord 17. desember behandlet årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for fire år fremover inngikk det i vedtaket et viktig punkt knyttet til lærlinger. Bystyret stilte seg bak følgende formulering: Alle tilbydere til kommunale byggeprosjekter (på mer enn 500 000 kroner) må være godkjent lærebedrift, ha godkjente lærlingeplass(er) og ha tilsatt lærling(er).

Bystyret godkjente i samme møte samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2016 – 2019. Et sentralt tema i avtalen er flere læreplasser. "Flere læreplasser i offentlig regi vil være et viktig tiltak for bedre gjennomføringen innen yrkesfaglige programfag. Samtidig vil det innen helsesektoren medvirke til å møte framtidig rekrutteringsutfordring. Nasjonalt er dette et satsingsområde som det er ønskelig å lage lokale tiltak på. På sikt er målet tre læreplasser til lærlinger/lærekandidater per 1000 innbyggere i Flekkefjord kommune, fortrinnsvis til ungdom under 21 år.

Kommunen oppfordres til å anvende klausuler i anbud for å sikre flere læreplasser ikontrakter med leverandører.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2016 | Skriv ut siden