Fremtiden blir ikke hva den var! Det er tittelen som er satt på årets Agderkonferanse. Arrangørene lover visjonære foredragsholdere, underholdning og engasjement. Alt dette på det som har etablert seg som landsdelens viktigste møteplass for næringsliv, offentlig forvaltning og politikk - Agderkonferansen. Den finner sted tirsdag 26. januar 2016 på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Arrangører er Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, NHO, KS, UiA, LO, Unio og Innovasjon Norge. Sparebanken Sør er partner for konferansen.

Les mer om konferansen her: http://www.agderkonferansen.no/

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2016 | Skriv ut siden