Vest-Agder fylkeskommune arbeider for tiden med å oppdatere sin ruspolitikk. Bakgrunnen er at organisasjonen og samfunnet for øvrig er i endring, og en oppdatert og tydelig ruspolitikk anses som viktig både for den enkelte ansatte, for ledere med personalansvar og for organisasjonens omdømme. Rusproblemer og rusavhengighet er en stor utfordring i samfunnet. Ulike studier viser at 10 til 15 prosent av ansatte i norsk arbeidsliv har et risikofylt forhold til alkohol. Bedriftshelsetjenesten rapporterer at de årlig bistår ved rundt 3 til 4 tilfeller av brudd på rusreglementet i fylkeskommunen.

Formål med ruspolitikken er at Vest-Agder fylkeskommune skal være en organisasjon hvor rus og avhengighet tas på alvor og hvor en samtidig møter hverandre med respekt og omtanke. Ruspolitikken er en helhetlig strategi som beskriver fylkeskommunens holdninger og regler i forhold til alkohol, vanedannende medikamenter, narkotiske stoffer og spill.

 

Arbeidet har som formål å:

• Forebygge problemer med rus og avhengighet

• Hjelpe medarbeidere som har utviklet problemer med rusmidler og/eller avhengighet, eller er i ferd med å gjøre det, på en hensiktsmessig måte

• Skape trygghet, sikre kvalitet og bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Da fylkesutvalget som administrasjonsutvalg behandlet ruspolitikken i dag var det politisk tilslutning til at ruspolitikken også skal legges til grunn for de folkevalgte virksomheter så langt som mulig. Fylkestinget vil foreta endelig behandlingen av ruspolitikksaken i et møte i neste måned.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. januar 2016 | Skriv ut siden