Marnardal kommune har for tiden ute til høring en kommunedelplan for kulturminner i Marnardal. Hovedutvalg for kultur og utdanning avga tirsdag uttalelse til planen og uttrykker at Vest-Agder fylkeskommune mener at kommunedelplanen for kulturminner vil danne et godt utgangspunkt for arbeidet med kulturminner i Marnardal kommune fremover. Fylkeskommunen har bistått med kompetanse og veiledning og Riksantikvaren har gitt tilskudd på 100 000 kroner til arbeidet.

I høringsutkastet for Kommunedelplanen for kulturminner i Marnardal fremgår det at formålet med planen er å fokusere på de oppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for helhetlig kulturminneforvaltning.

I planens formuleringer av mål, strategier og tiltak vektlegges i høy grad ulike typer registrerings- og innsamlingsarbeid sammen med en videre utvikling av driften ved Høgtun kultursenter og Marnardal museum.

Som regional kulturminnemyndighet har fylkeskommunens forvaltningsansvar for flere typer kulturminner i kommunen. Det gjelder blant fem fredete bygg og anlegg fra nyere tid, arkeologiske fornminner som blant annet gravhaugene på Heddeland samt omgivelsene til de tre listeførte kirkene på Bjelland, Lauvdal og Øyslebø. Dessuten er fylkeskommunen som regional utviklingsaktør involvert i ulike prosjekter i kommunen, hvor samarbeidet om videreutviklingen av Høgtun kultursenter er sentralt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer
 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer