Marnardal kommune har for tiden ute til høring en kommunedelplan for kulturminner i Marnardal. Hovedutvalg for kultur og utdanning avga tirsdag uttalelse til planen og uttrykker at Vest-Agder fylkeskommune mener at kommunedelplanen for kulturminner vil danne et godt utgangspunkt for arbeidet med kulturminner i Marnardal kommune fremover. Fylkeskommunen har bistått med kompetanse og veiledning og Riksantikvaren har gitt tilskudd på 100 000 kroner til arbeidet.

I høringsutkastet for Kommunedelplanen for kulturminner i Marnardal fremgår det at formålet med planen er å fokusere på de oppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for helhetlig kulturminneforvaltning.

I planens formuleringer av mål, strategier og tiltak vektlegges i høy grad ulike typer registrerings- og innsamlingsarbeid sammen med en videre utvikling av driften ved Høgtun kultursenter og Marnardal museum.

Som regional kulturminnemyndighet har fylkeskommunens forvaltningsansvar for flere typer kulturminner i kommunen. Det gjelder blant fem fredete bygg og anlegg fra nyere tid, arkeologiske fornminner som blant annet gravhaugene på Heddeland samt omgivelsene til de tre listeførte kirkene på Bjelland, Lauvdal og Øyslebø. Dessuten er fylkeskommunen som regional utviklingsaktør involvert i ulike prosjekter i kommunen, hvor samarbeidet om videreutviklingen av Høgtun kultursenter er sentralt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer
 • VAM
  av jto, 03.04.19

  Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer