Daglig leder Atle Homme ved Sørlandsbadet i Lyngdal gleder seg over at besøkstallet i 2015 igjen var over 200 000 etter to år med et antall noe lavere. Det er registrert 2013 besøkende i løpet av fjoråret. Det er det tredje største besøkstallet siden badet ble åpnet i 2007. I toppåret 2012 ble det satt rekord med 209 000 besøkende. Homme opplyser at det ventelig går mot positive regnskapstall for 2015.

Sørlandsbadet består av to selskaper som forvaltes i fellesskap. Sørlandsbadet IKS som eies av Lyngdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Sørlandsbadet AS som eies av private investorer og næringsdrivende i Lyngdal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2016 | Skriv ut siden