Klima- og miljødepartementet har nå oppnevnt faste medlemmer og varamedlemmer fra fylkestingene til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1. Regionen omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Fra Vest-Agder er Gunvor Birkeland fra Senterpartiet oppnevnt som fast medlem, med Morten Ekeland fra Sosialistisk Venstreparti som varamedlem.

Det er i landet åtte regionale rovviltnemnder som har et hovedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. Rovviltnemnda er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og regjeringens føringer i rovviltpolitikken, og er underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og organisasjonsmyndighet.

Rovviltnemndene skal ha hovedansvaret for å iverksette tiltak i tråd med vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region. Rovviltnemnda skal arbeide innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforlikene av 2004 og 2011 og den todelte målsettingen om å sikre både levedyktige bestander av rovvilt og beitenæring i Norge. Den tydelige soneforvaltningen innebærer blant annet at man fører en tydelig soneforvaltning som skiller beitedyr og rovvilt i tid og rom.

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget. Nemnda skal selv velge leder. Sekretariatet for rovviltnemnda i forvaltningsregion 1 er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer