I Agder-fylkene er det lang tradisjon for å arrangere den årlige «Nyttårsaksjonen». Aksjonen har fokus på de trafikkulykkene i de to fylkene som har ført til at mennesker har blitt drept eller hardt skadd. I løpet av de 5 siste årene er mer enn 250 drept eller hardt skadd i trafikkulykker i Agder. Disse ulykkene etterlater også pårørende i en veldig vanskelig situasjon. Forskning viser at antall drepte kan halveres dersom alle overholder fartsgrensene, bruker bilbelte, hjelm og annet verneutstyr, og kjører rusfritt. Hensikten med «Nyttårsaksjonen» er å bevisstgjøre hver enkelt til å stå sammen for å bidra til bedre sikkerhet på veiene, som vi alle ferdes på. Aksjonen finnner i år sted på Scandic Hotel, Dyreparken, torsdag 21. januar fra klokken 14.30 til cirka 16.30.

Agenda

Kl. 15.00-16.00:
Årets appeller er fra mennesker med spesielle erfaringer fra trafikken, både fra et lederperspektiv, fra å være hjelper og hvordan det er å være pårørende. Den nye fylkesmannen for begge Agderfylkene kommer også med sine betraktninger.
Appellanter: 
Bernt Skutlaberg, Utdanningssjef i Aust-Agder
Stein A. Ytterdahl, Fylkesmann i Agder
Tom Erik Dønnestad, Ambulansearbeider og rådgiver i Nullvisjonen
Kristine Daland Randgaard, Sykepleier i akuttmottak
Maria Tellefsen, som mistet sin søster i en trafikkulykke

Det blir musikalske innslag fra Sarah Evelyn Fullerton.

Kl. 16.00-16.30:
Vi går samlet fra hotellet og ut på E18.

Kl. 16.30:
Anledning for samtale og refleksjon på hotellet for de som ønsker det.

Det er Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Biskopen i Agder og Telemark som står bak «Nyttårsaksjonen» og ønsker alle velkommen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer