Stortingets kommunal- og forvaltningskomite besøker agderfylkene 1. og 2. februar. Mandag 1. februar avholdes møtet i Nodeviga aktivitetshus på Odderøya i Kristiansand. Det meste av dagen vil fokus bli rettet på kommune- og regionreformen. Etter at fylkesmennenes prosessveiledere har presentert et overordnet statusbilde vil fylkesordfører Terje Damman redegjøre om regionreform-prosessen og sentrale ordførere for de ulike aktuelle nye kommunesammenslåingene i de to fylkene. Siste del av dagen vil det bli sett på økonomiutfordringer og utviklingskonsepter for Kristiansand.

Mandag. 1. februar

Møtested: Nodeviga aktivitetshus (Odderøya)

10.00 – 10.15 Velkommen v/fylkesmann Stein A Ytterdahl
                        Informasjon om aktivitetshuset v/direktør Vest-Agder Museet

10.15 – 13.30 Kommunereformen i Aust- og Vest-Agder
10.15 – 10.45 Overordnet statusbilde mv. ved fylkesmennenes prosessveiledere Jarle Bjørn Hanken og Dag Petter Sødal

10.45 – 11.00 Knutepunkt Sørlandet ved ordfører Johnny Greibesland (Sp), Songdalen kommune

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.30 Lindesnesregionen ved ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H), Lindesnes kommune

11.30 – 11.45 Østre Agder ved ordfører Per Kristian Lunden (Ap), Risør kommune

11.45 – 12.00 Evje og Hornnes: Ufrivillig alene tilbake? Ved ordfører Bjørn Ropstad (KrF), Evje og Hornnes kommune

12.00 – 13.00 Lunsj på kulturhuset Kilden Spasertur bort, kort informasjon om momsproblematikk knyttet til bygget, v/ Hans Antonsen og Gunnar Thon Lossius, Kilden IKS

13.00 – 13.20 Status for nabosamtale Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, fylkesordfører Terje Damman, Vest-Agder fylkeskommune

13.20 – 13.30 Spørsmål/kommentarer til kommune- og regionreform

13.30 – 13.45 Felles fylkesmannsembete i Aust- og Vest-Agder, fylkesmann Stein A Ytterdahl

13.45 – 14.00 Økonomiske utfordringer ved inntektssystem for videregående skoler, utdanningssjef Arly Hauge, Vest-Agder fylkeskommune

14.00 - 14.15 Pause

14.15 – 14.50 Status kommunaløkonomien på Agder og effektene av nytt inntektssystem, fagdirektør Lene Holtskog og økonomirådgiver Jostein Nordhus, fylkesmannen
Kommentar til nytt inntektssystem, ordfører Gro Anita Mykjåland, Iveland kommune

14.50 – 15.00 Spørsmål/kommentarer

15.00 – 16.30 Utviklingskonsepter for den lille storbyen: Universitetsbyen, Helsebyen, Kulturbyen, ved Kristiansand kommune

Tirsdag 2. februar

Møtested:  UiA i Grimstad, Uglandstua

09.30 Omstillingsutfordringer i landsdelen

09.30 – 09.35 Fylkesordfører Tellef Inge Mørland: Velkommen til Aust-Agder.

09.30 – 10.10 Styreleder i NODE, adm. dir. Tor Henning Ramfjord, NOV: Hva skjer i vår næring?

10.10 – 11.00 Rektor Frank Reichert: Hvordan kan UiA medvirke i omstillingen?

Og UiA: Prosjektleder Morten Kollerup Bak: Presentasjon av Mechatronics Innovation Lab (MIL).

11.00 – 11.15 Fylkesordfører Tellef Inge Mørland: Hvordan kan fylkeskommunene bidra?

11.15 – 11.30 Torstein T. Ekern, Klimapartnere: Grønn næringsutvikling

11.30 Lunsj

12.15  Flyktningesituasjonen i landsdelen

12.15 -12.45 Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy, Fylkesmannen i Agder: Et overordnet blikk.

12.45 - 13.20 Ordfører Robert C. Nordli, rådmann Harald Danielsen, kommunalsjef Roar Aaaserud og smittevernlege Preben Aavitsland, Arendal kommune: Arbeidet i Arendal kommune, med vekt på helse og skole.

13.20 – 14.00 Ordfører Leiv Rygg og rådmann Aasmund Lauvdal, Bygland kommune: Bygland som vertskap for et stort mottak i en liten kommune

 

her

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2016 | Skriv ut siden