Et stort antall flyktninger kom til Norge i 2015 og mange av dem er barn. Noen kommuner og fylkeskommuner kan ha problemer med å skaffe nok lærere, slik at alle barna som kommer til Norge får den opplæringen de har rett til. Utdanningsdirektoratet har derfor opprettet en lærerpool for lærerkrefter som vil melde seg til å arbeide med asylsøkende barn og unge. Alle som ønsker og er interessert kan registrere seg ved å fylle ut skjemaet det er lenket til på denne siden. Kommunen tar kontakt og inngår arbeidsavtale med aktuelle kandidater som får tilbud om oppdrag. Både kortvarige og langvarige oppdrag av ulikt omfang kan bli aktuelle, og alle oppdrag blir lønnet av kommunen du jobber i.

Slik melder du deg

Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet1 samtykker du til at opplysningene du gir blir lagt i databasen og gjort tilgengelig for kommuner og fylkeskommuner. Databasen vil kommunene og fylkeskommunene få tilgang til etter hvert.

Vi gjør også oppmerksom på at opplæring av barn og unge forutsetter gyldig politiattest, og at dette vil kreves av deg ved et eventuelt oppdrag.

Dersom du ved en senere anledning ønsker å slette oppføringen din fra databasen, kan du sende en e-post til post@udir.no2. Merk e-posten din med «Lærerpool» i emnefeltet.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. januar 2016 | Skriv ut siden