-I løpet av det neste halvåret vil en rekke tiltak mot mobbing være på plass. Skoler som ikke følger opp klager, kan bli ilagt mobbebøter, lover kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i følge Kommunal Rapport. Kunnskapsdepartementet skal både styrke regelverket, gjøre det lettere for foreldre å bli hørt og ha klarere konsekvenser av ikke å følge opp og drive bedre forebygging.

Et av tiltakene som vurderes, er å innføre dagsbøter for skoler som ikke følger opp klager om mobbing.

Dagens klageordning er god nok, fastslår departementet. Den skal bli enklere, tryggere og raskere. Hvordan dette skal gjøres, er til vurdering, opplyses det fra departementet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. januar 2016 | Skriv ut siden