Regjeringen besluttet sommeren 2014 å opprette et statlig direktorat med ansvar for valgarbeidet. Fra årsskiftet ble dette operativt med tilholdssted i Tønsberg. Bjørn Berg (bildet) skal lede det nye valgdirektoratet. Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner. Direktoratet vil også jobbe med valgfaglig utredning og analyse, evalueringer, og drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

- Jeg er opptatt av å sikre åpenhet og uavhengighet i valgarbeidet. Det gjør vi nå ved å flytte valgarbeidet ut av et politisk ledet departement og inn i et selvstendig direktorat, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - I Norge er det i dag høy tillit til valggjennomføringen. Nå legger vi til rette for åpenhet og uavhengighet som sikrer fortsatt høy tillit til valggjennomføringen i fremtiden, sier han

Dette er i tråd med en internasjonal utvikling for å sikre og markere integriteten i valgarbeidet. Det nye valgdirektoratet blir underlag Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføringen vil fortsatt ligge i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2016 | Skriv ut siden