Det foretas årlige vurderinger av behovet for reasfaltering på vegnettet i Vest-Agder. Onsdag besluttet fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø en reasfalteringsplan hvor det i 2016 er avsatt 57,9 millioner kroner til asfaltarbeid. I tillegg brukes det 16 millioner kroner til arbeider i forkant av reasfalteringen, det kan være til blant annet grøfting og siktrensing. Tiltakene er delt i tre tiltakstyper: Vanlig reasfaltering, flatlapping og planfresing. Totalt vil det bli utført arbeid på 111 267 meter veg.

I 2016 planlegges det reasfaltering av flere strekninger som har ligget frest i noen år. Det er viktig at det legges på et nytt slitelag på disse strekninger før det blir for mye sporslitasje. Videre planlegges det å fortsette arbeidet med reasfaltering av gang- og sykkelveger. Høsten 2015 ble det utført en tilstandskartlegging av dette vegnettet i fylket, både for riks- og fylkesveger. Så langt viser resultatene at asfalten på gang og sykkelvegene i fylket har en gjennomgående god standard.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer