Opplæringsteamet i Vest-Agder ( Vest-Agder fylkeskommune, fylkesmannen i Vest-Agder og Kartkontoret) og Aust-Agder fylkeskommunen arrangerer regional plankonferanse for planleggere i Agder 25.-26. januar 2016 , Hotel Norge , Kristiansand.

Planleggere i kommunene og private konsulenter blir invitert til å delta.

På samlingen vil det bli erfaringsutveksling knyttet til praktisering av statlige planretningslinjer og bestemmelser, Hvordan brukes de i kommunen, fylkeskommunene og fylkesmannen? Videre vil vi sette søkelyset på reguleringsplanleggingen. Samordning, samarbeid internt og eksternt og  endringer i plan og bygningsloven. Hva er forventningene til kommunene og private konsulenter?

Det er kommet nye endringer i forskrift om konsekvensutredningene. Disse og prosessene knyttet til konsekvensutredninger blir blant annet  tatt opp som tema på samlingen.

Asplan Viak AS v/ Erik Plathe og Jan Martin Ståvi er engasjert til begge dagene.

 

Påmelding skjer her: https://response.questback.com/austagderfylkeskommune/evpwbinoyo

 

Vedlagt er innbydelsen.

Endelig program vil bli lagt ut  her.

av kht, publisert 7. januar 2016 | Skriv ut siden