Vest-Agder-museet har satt publikumsrekord i 2015 med over 5000 flere besøkende enn i forrige rekordår, 2014. Museet har nå passert 90 000 gjester med god margin. Foreløpig besøkstall for Vest-Agder-museets ni avdelinger er 92 700 gjester mot 87 400 i 2014. Museet har hatt et høyt aktivitetsnivå og bestrebet seg på å nå ulike målgrupper med tilbudene. Den store økningen har kommet på Setesdalsbanen. Et utvidet rutetilbud med kveldskjøring på onsdager og mye positiv omtale i pressen og sosiale medier etter NRK-dokumentaren «Livet på Setesdalsbanen» har ført mange gjester til banen. Det relativt dårlige sommerværet kan også ha bidratt til flere reisende.

Nedgangen i antall cruiseanløp i Kristiansand i 2015 ga færre besøkende ved Kristiansand museum. Men ser man bort fra cruisegjester, har avdelingen hatt en liten økning i besøkstallet i forhold til 2014. For de andre avdelingene er det mindre variasjoner. Flekkefjord museum har hatt en positiv utvikling etter åpningen av krambua i museets bakgård, og Sjølingstad Uldvarefabrik har hatt et aktivt år med økning i antall gruppebesøk, ikke minst knyttet til strikkemiljøene i Norge.

Mot slutten av sesongen åpnet det nye aktivitetshuset i Odderøya museumshavn i Kristiansand. Odderøya opplevde riktignok en liten økning i tilstrømning av gjester i 2015, men regner med at effekten av det nye tilbudet først vil vise seg i 2016.

Mandal museum og Lista museum har hatt mindre besøk i 2015 enn året før. Mandal opplevde et løft i 2014 med flere nye utstillinger og tilbud, slik at nedgangen i 2015 ikke var uventet. Også på Lista var bortfall av en større utstilling med tilhørende Den kulturelle skolesekk-tilbud årsak til nedgang i besøkstallet.

Tallene fanger ikke opp alle besøkende på museets utendørsutstillinger, slik som fotoutstillingen med Dagfinn Pettersen-bilder under Tall Ships Races i Kristiansand, Wilse-utstillingen i Flekkefjord eller BRUDD-utstillingen som sto på Eidsvoll i 2015. Heller ikke publikum på ulike foredrag på andre arenaer er inkludert i besøkstallet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer