-Vest-Agder fylkeskommune skal ha stor ros for rask og effektiv oppfølging når det gjelder skadene som høststormen Synne påførte vår kommune. Det er imponerende hvor raskt en fikk på plass en midlertidig bro på Feda etter at den gamle ble ødelagt av flomskadene, Trafikkflyten i området ble også raskt ordnet, sa Kvinesdals ordfører Per Sverre Kvinlaug i et møte med fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Kvinesdal rådhus i dag. Han opplyste at kommunen er opptatt av å få til en optimal veiløsning for fremtiden og at det allerede er etablert et konstruktivt samarbeid med blant annet fylkeskommunen.

Han orienterte videre om at Kvinesdal kommune også arbeider med å få anlagt en gang- og sykkelbro i Feda-området. Han ser for seg at dette blir koordinert med arbeidet for å bygge en ny bilbro for dermed å få til en vinn-vinn-prosess.

-Vi er også sterkt opptatt av trafikksikkerhetsarbeid i Kvinesdal, sa Kvinlaug. Han viste til at kommunen i 2011 fikk på plass en egen kommunedelplan for trafikksikkerhet som nå skal rulleres. -Vi vil i den sette i gang et eget prosjekt knyttet til holdninger i trafikken. I den sammenheng legger vi opp til å samspille med det kompetente samferdselsfaglige miljøet i fylkeskommunen, sa ordfører Kvinlaug.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer