- Regjeringen vil styrke kollektivtransporten i byene for å gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle reisende. Sammen med Venstre og KrF har vi økt bevilgningene til belønningsordningen for kollektivtransport, og vi inviterer nå storbyområdene til å konkurrere om 400 millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Folk trenger effektive transportløsninger som er gode alternativer til privatbil på hverdagsreisene. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport skal bidra til å finansiere tiltak som stimulerer til bedre fremkommelighet, miljø og helse.  Midlene vil fordeles til de byområdene hvor pengene gir størst nytte. Det er de største byområdene som har de største utfordringene, og de får derfor en forholdsvis større del av den økte rammen, sier samferdselsministeren.

Det er disse byområdene som kan få midler fra ordningen: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glommaregionen, Skien/Porsgrunn og Tromsø.

De byområdene som ønsker det bes komme med forslag til bruk av de ekstra midlene innen 20. februar.

Se også brev med invitasjon til kommuner og fylkeskommuner (pdf)

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. januar 2016 | Skriv ut siden