Opplæringsteamet i Vest-Agder (Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkeskartkontoret) og Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med KS sentralt arrangerte en plansamling for kommuner, konsulenter og regional nivå i Kristiansand. De 130 som deltok fikk oppdatert kunnskap innenfor følgende tema; statlige planretningslinjer, reguleringsplanlegging og konsekvensutredninger.

Erik Plathe og Jan Martin Ståvi, begge fra Asplan Viak AS, var engasjert som innledere. Erfaringer fra kommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen og konsulenter ble presentert.  Det var satt av tid til diskusjon og summing rundt bordene samt dialog i plenum.

Presentasjoner fra seminaret kan sees nedenfor:

Statlige planretningslinjer

Erik Plathe fra Asplan Viak AS formidlet kunnskap om statlige planretningslinjer og et forskningsprosjekt om bruken av dem mm: Presentasjon 1

Magnus Thomassen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, presenterte erfaringer fra fylkesmannen: Presentasjon 2

Gunnar Lindås fra Aust-Agder fylkeskommune delte fylkeskommunens erfaringer mhp statlig bestemmelse (Kjøpesenterbestemmelsen) og planretningslinjene: Presentasjon 3

Kristin J. Fløystad fra Arendal kommune kom med noen refleksjoner om planretningslinjene sett fra kommunenes ståsted: Presentasjon 4

Reguleringsplan

Erik Plathe ga oss en oppdatering og erfaringer med viktige deler av plan- og bygningsloven, planprosessen, valg av plantype og lovendringer knyttet til dette: Presentasjon 5

Erik Plathe trakk også fram ulike problemstillinger knyttet til samordning, samhandle og samarbeid eksternt og internt: Presentasjon 6

Eirik Martens Svensen fra Kristiansand kommune delte sine erfaringer med hvordan kommunen samordnet seg internt og hvordan samhandlingen eksternt er: Presentasjon 7

Magnus Thomassen presenterte erfaringene med fylkesmannen som samordner av statlige innsigelser mm. : Presentasjon 8

Geir Jonny Ringvoll fra Stærk&Co.a.s.  delte sine erfaringer i forhold til arbeidet med eguleringsplaner: Presentasjon 9

Jan Martin Ståvi fra Asplan Viak AS oppdaterte oss på arealbruksformålene, planbestemmelser og hensynssoner: Presentasjon 10

Konsekvensutredninger

Jan Martin Ståvi  ga en oppdatering om forskrift om konsekvensutredninger: Presentasjon 11

Lenk til veiledninger om konsekvensutredninger:

https://www.regjeringen.no/contentassets/153e38260b0b473e96f570887d0c2fa7/veiledningsnotat_ku_reguleringsplan.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/08e10203a0b14617852fb2ba68b0dd8b/veileder_konsekvensutredning_metodikk_08072015.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/08e10203a0b14617852fb2ba68b0dd8b/veileder_forskrift_konsekvensutredning_vedlegg_iii_08072015.pdf

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 28. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer