For femte år på rad har Telemarksforsking presentert en oversikt over kulturlivet i norske kommuner. Beskrivelsen av kulturtilbud og kulturaktivitet i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i følgende ti kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kultur for barn og unge (kulturskole + Den kulturelle skolesekken), sentrale tildelinger og frivillighet. Oversikten er også brukket om til fylkesnivå. Vest-Agder er på førsteplass når det gjelder bibliotek, Den kulturelle skolesekken og når det gjelder sentrale tildelinger.

Bibliotekene betegnes som en del av den kulturelle grunnmuren. Mange steder er biblioteket det kulturelle senteret i kommunen og det fungerer som en viktig møteplass. Det finnes en rekke gode data på bibliotekområdet. Telemarkforskning baserer sine vurderinger på utlån, besøk og aktive voksne lånere. Data er hentet fra KOSTRA og Folkebibliotekstatistikken til Nasjonalbiblioteket.

Den kulturelle skolesekken er et av de viktigste offentlige tiltak for kulturtilbud til barn og unge. Virksomheten skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Skolesekken skal være for alle elever, uavhengig av hvilken skole de går på og hva slags økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn de har.

Støtte til kunst og kultur gir et bilde av aktiviteten i de kommunene som mottar støtte. Oversikten tar utgangspunkt i tre støtteordninger med ulikt nedslagsfelt: Frifond, tildelinger fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, samt tildelinger fra Norsk kulturråd og tildelinger over statsbudsjettet til stedbunden aktivitet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. januar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Bokbussen Ved Spangereid Skole
  av jto, 11.06.19

  Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

  Les mer
 • Bokbussgul
  av nist16, 13.05.19

  Bokåret 2019 - Turnéplan

  Les mer