• Varoddbroa
  av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

  Forslag til Nasjonal Transportplan åpner muligheter

  Det var stort fremmøte av politikere, saksbehandlere og andre interesserte da den regionale...

  Les mer
 • Kjevik Taarn Og Skulptur
  av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

  Flyplassvei til Kjevik forsinkes ikke av bymiljøavtale

  – Det er et sterkt lokalt ønske å få på plass en ny flyplassvei til Kjevik så raskt som mulig. Nå...

  Les mer
 • Bymiljømotiv
  av Torkelsen, Jan H., 15.02.16

  Viktig skritt for ordningen med bymiljøavtaler

  Før helgen ble et forslag til Norges første bymiljøavtale lagt frem. Trondheimsregionen er først...

  Les mer
 • Bompengeskilt På Kvinesheia
  av Torkelsen, Jan H., 10.02.16

  Sterk trafikkvekst på fylkesveien mellom Farsund og Lyngdal

  Lister Bompengeselskap har nå klare tallene for januartrafikken gjennom bomstasjonene i regionen....

  Les mer
 • Sykkel På Sykkelvei
  av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

  16,75 millioner kroner til gang- og sykkelveier på fylkeskommunale og kommunale veier i Vest-Agder

  42 kommuner og fylkeskommuner får nå støtte til å bygge ut gang- og sykkelveier. Gjennom en...

  Les mer