I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som velges av fylkestinget for valgperioden.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har fem representanter med personlige vararepresentanter. Flertallet av eldrerådsrepresentantene skal være alderspensjonister fra fylket. Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut blant pensjonistene. Valget er nå foretatt. Den tidligere mangeårige fylkestingsrepresentanten Arild Birkenes (Frp) fra Songdalen ble valgt til rådets leder og Marit Dahlberg Skogen fra Pensjonistforbundet til nestleder. De øvrige tre representantene er Per Sveinung Stordrange, KrF, Gudrun Strengenes, Ap og Terje Svendsen, Dem.

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Alle saker skal legges frem for rådet i god tid før fylkestinget behandler sakene. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som vedrører eldre i fylket.

På bildet: Foran fra høyre: Arild Birkenes og Marit Dahlberg Skogen. Bak fra høyre: Gudrun Strengenes, Per Sveinung Stordrange, Terje Svendsen og rådets sekretær Marion Erichsen

Fylkeseldrerådet 2015 Til 2019

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer