I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som velges av fylkestinget for valgperioden.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har fem representanter med personlige vararepresentanter. Flertallet av eldrerådsrepresentantene skal være alderspensjonister fra fylket. Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut blant pensjonistene. Valget er nå foretatt. Den tidligere mangeårige fylkestingsrepresentanten Arild Birkenes (Frp) fra Songdalen ble valgt til rådets leder og Marit Dahlberg Skogen fra Pensjonistforbundet til nestleder. De øvrige tre representantene er Per Sveinung Stordrange, KrF, Gudrun Strengenes, Ap og Terje Svendsen, Dem.

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Alle saker skal legges frem for rådet i god tid før fylkestinget behandler sakene. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som vedrører eldre i fylket.

På bildet: Foran fra høyre: Arild Birkenes og Marit Dahlberg Skogen. Bak fra høyre: Gudrun Strengenes, Per Sveinung Stordrange, Terje Svendsen og rådets sekretær Marion Erichsen

Fylkeseldrerådet 2015 Til 2019

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer