I desember besluttet fylkestingene i både Aust- og Vest-Agder at den politiske ledelsen i de to fylkeskommunene skal gjennomføre nabosamtale om en eventuell sammenslåing. Fylkestinget i Aust-Agder besluttet samtidig å føre en tilsvarende samtale med Telemark og Vest-Agder fylkesting en tilsvarende med Rogaland. Fylkesordførerne Terje Damman og Tellef Inge Mørland orienterte i dag Stortingets kommunal- og forvaltningskomite på et møte i Kristiansand om at det skal gjennomføres en nabosamtale torsdag 4. februar. De to fylkeskommunene stiller med sine fylkesordførere, fylkesvaraordførere og opposisjonsledere.

Terje Damman viste til at det eksisterer et bredt samarbeid mellom de to fylkeskommunene på Agder. Det mest sentrale er Regionplan Agder 2020 som omfatter begge fylkeskommunene og de tretti kommunene i landsdelen. Det finnes i tillegg mange planer på andre samfunnsområder og et felles regionalt utviklingsprogram hvor de to fylkeskommunene legger inn midler til felles initiativ og tiltak.

Det ble også trukket frem at det for fire år siden var fremforhandlet et utkast til en eventuell sammenslåing av agderfylkene. Mens Vest-Agder var positiv til en sammenslåing ble resultatet i Aust-Agder motsatt og basert på en folkeavstemning hvor flertallet ikke ønsket sammenslåing.

På møtet 4. februar vil det bli sett på hva som har skjedd siden forrige gang sammenslåing var aktuell, hva som kan være veien videre og det vil bli fastsatt en fremdriftsplan for en eventuell videre prosess. Det skal også avholdes et felles fylkestingsmøte 19. februar hvor fylkestingsrepresentantene fra Vest- og Aust-Agder blant annet vil ha regionreformen på dagsorden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2016 | Skriv ut siden