Vest-Agder fylke og Lääne Viruma i Estland har samarbeidet siden 1995. I slutten av januar var fylkesmannen i Lääne Viruma vertskap for en gruppe på seks personer fra Vest-Agder. I tillegg til fylkesordfører var ansatte i skole- og kultursektoren med. Også representanter for Lääne Virumas svenske vennskapsby, Jönköping, deltok i besøket.

Forvaltning av kystområder, kulturutveksling, turisme og skolesamarbeid er prioriterte områder i samarbeidsavtalen. Fylkesmann Marko Torm holdt en presentasjon av Lääne Viruma, og poengterte at man satser på alle disse områdene for å videreutvikle og styrke regionen. Som en del av vennskapsavtalen gir Vest-Agder fylkeskommune årlig et kunstnerstipend på 25 000 til en eller flere kunstnere fra Lääne Viruma.  

Det varierte og allsidige programmet dreide seg om utdanning, turisme og ressursforvaltning. Gjestene besøkte tre herregårder. Kiltsi herregård er åpen for allmenheten på sommeren og fungerer som skole resten av året. På dagen for besøket hadde elevene skidag i parken rundt skolen. De andre herregårdene var under oppussing, men hadde store planer for turisme, økologisk frukt- og grønnsaksproduksjon, dyrehold, konsertscener og mye mer. Det ble også anledning til å besøke spritfabrikken Moe med aner tilbake til det 16. århundre. I dag produseres det øl i tillegg til vodka og annet brennevin. 

Gjestene besøkte Rakvere gymnas som ønsket erfaringsutveksling om elevers deltagelse og rettigheter i skolehverdagen. Det ble også knyttet nye og fruktbare bånd mellom byens yrkesskole og Lister videregående skole. De ble enige om et program for lærer- og elevutveksling, og det er allerede sendt søknad om støtte til det første besøket. Gruppen besøkte også en helt ny skole for barn med spesielle behov i Porkuni, og fikk en grundig gjennomgang av prinsipper og pedagogiske metoder i undervisningen.

Estland har lange badstue-tradisjoner, og på Lammasmäe fikk gjestene prøve ulike badstuetyper. Anlegget er i helårsdrift og målet er å få flere turister til å legge turen innom. Før hjemreise ble det tid til et besøk ved Rakvere Smart House kompetansesenter. Senteret har bl.a. en testleilighet der utviklere av grønne og smarte løsninger kan prøve ut sine produkter over tid før de eventuelt settes i produksjon. 

 

Kilde: Nordisk Informasjonskontor

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. februar 2016 | Skriv ut siden