Styreleder Terje Damman i Konsesjonskraft IKS har i en pressemelding meddelt at styret har tilbudt Glenn Quam Håkonsen stillingen som leder i det interkommunale selskapet og at han har svart at han tar imot tilbudet. Han er i dag rådgiver i selskapet. Har overtar stillingen fra 1. mars. Daglig leder i selskapet gjennom mange år, Arne Trondsen, går over som rådgiver i selskapet fra samme dato.

Håkonsen har vært ansatt i Konsesjonskraft IKS siden august 2013. Han var tidligere ansatt i Norges Bank og Agder Energi AS. I tillegg har han undervist på universitets- og høyskolenivå. Han har utdanning fra blant annet BI i Oslo og Strathclyde University i Glasgow.

Konsesjonskraft IKS er et unikt interkommunalt samarbeid mellom 20 kommuner og de to fylkeskommunene på Agder. Selskapet sørger for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i samsvar med en fastsatt risikostrategi.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. februar 2016 | Skriv ut siden