-I juni skal fylkesmennene ha sydd sammen et lappeteppe av det nye kommunekartet. Deretter skal det utformes en rapport om kommunereformarbeidet med tilrådninger som skal ligge til grunn for sentrale myndigheters videre arbeid. Det er klart at det må bygges nye kommuner for å møte morgendagens utfordringer, uansett om det blir innenfor nye og gamle grenser. Det sentrale spørsmålet som ligger til grunn i reformprosessen er å sette søkelyset på om alle dagens kommuner vil være i stand til å levere det som kreves og forventes i fremtiden. Det var en del av budskapet fra Fylkesmannen i Agders to reformprosessveiledere Jarle Bjørn Hanken og Dag Petter Sødal, da de i dag orienterte representantene i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om status for arbeidet med kommunereformen i Aust- og Vest-Agder.

Fylkesordfører Terje Damman ga reformarbeidet en god tilbakemelding da han introduserte de to prosessveilederne: -Det jobbes godt. Det er i gang gode og konstruktive dialoger.

Når det gjelder statusen for kommunereformen i Vest-Agder ble det vist til flere pågående alternativer som nå er aktuelle. De omfatter en prosess for Mandal-, Marnardal- og Lindesnes kommuner. En for Farsund-, Flekkefjord- og Kvinesdal kommuner. En annen for Lillesand-, Birkenes-, Kristiansand-, Søgne- og Songdalen kommuner. Og en for Iveland- og Vennesla kommuner.

De to prosessveilederne trakk frem en del observasjoner de hadde gjort i arbeidet så langt. Et gjennomgående trekk er frykt for sentralisering, et annet frykt for svekket tilknytning og identitet, et tredje frykt for det lokale tjenestetilbudet i egen kommune og ikke minst en viss byskrekk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2016 | Skriv ut siden