-I arbeidet med regionreformen må fylkeskommunene selv mobilisere. Det er fylkeskommunene selv som skal lage regioner av en viss størrelse. Stortinget har besluttet at det skal være tre forvaltningsnivåer. Samtidig er det klargjort at det ikke er på tale med nye oppgaver til dagens fylkeskommuner. Nye oppgaver til regionalt nivå forutsetter større regioner. Absolutt alle fylkeskommuner må foreta nabosamtaler. Gjennom disse må det synliggjøres argumenter både for og imot sammenslåinger, sa Harald Horne, som er sentral i KS sitt arbeid med regionreformen, på et felles møte for fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i dag. Han har bakgrunn som blant annet fylkesrådmann i Østfold.

Han pekte på at fylkeskommunene må ha vedtatt sammenslåing i løpet av dette året. Det viktige i den sammenheng er ikke å ha avklart alle spørsmål. Det sentrale er å ha en beslutning om sammenslåing.

Horne la vekt på at det må utformes et regionkart som kan virke i en nasjonal sammenheng. Fem regioner vil være for få og 17 for mange. Generalistregioner vil kreve noenlunde likeartede regioner, påpekte han.

Han vektla også viktigheten av at kommunene blir involvert i regionreformprosessen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. februar 2016 | Skriv ut siden