Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune jobbet tett sammen i SMS-prosjektet (Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser) i perioden 2011-2013. SMS er et Interreg prosjekt som sammen med flere andre partnere i Norge og Sverige har utviklet et planverktøy som kan bidra til helsefremmende og sosialt holdbar stedsutvikling.

I Kristiansand har man gjennom SMS-prosjektet arbeidet med elve- og strandpromenaden. Miljødirektoratet følger stadig det spennende arbeidet i Kristiansand og har nylig lagd denne korte presentasjons film.

Prosjektleder Anette Vesterskov Pedersen for SMS i Vest-Agder fylkeskommune - som også var norsk prosjekteier - forteller at økt tilgjengelighet til nære turområder og tilrettelegging for sosiale møteplasser kan bidra til økt fysisk aktivitet og sosial integrasjon. Hun mener at Kristiansand kommune har gjort en formidabel innsats med utviklingen av en flott og "levende" elve- og strandpromenade som stimulerer til at mange kommer seg ut. Promenaden er en opplevelse i seg selv som byr på både ulike aktivitetsmuligheter og rekreative innslag. 

Ungdommene som er med i filmen er Sara Linn Hofgaard Prince og Sondre Alvestad som begge går på dramalinjen, vg 2 på Vågsbygd videregående skole. De har allerede medvirket i andre produksjoner og de benyttet deltakelse i filmen til å få mer erfaring. - Filmingen var gøy å være med på, forteller Sara Linn som med et smil beretter om en dag med blant annet bading i ganske så kjølig sjøvann på Bystranda.

av aleg6, publisert 19. februar 2016 | Skriv ut siden

For mer informasjon om SMS-prosjektet:

Les her