– Det er et sterkt lokalt ønske å få på plass en ny flyplassvei til Kjevik så raskt som mulig. Nå har vi blitt enige om å trekke denne veistrekningen ut av samferdselspakken for Kristiansandsregionen. Strekningen legges heller ikke inn i en eventuelt framtidig bymiljøavtale. Dermed blir det mulig å få en fortgang i planleggingen av strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flyplassveien ligger i siste seksårsperiode av inneværende Nasjonal transportplan (NTP); det vil derfor være naturlig å vurdere dennes plassering i rulleringen av NTP i 2017.

 - Det har vært et lokalt ønske om at flyplassveien ikke blir gjort avhengig av en bymiljøavtale. Prosjektet henger ikke naturlig sammen med bypakken. Derfor har det i denne omgang vært viktig å koble den fra diskusjonen rundt bypakken, sier Solvik-Olsen.

Henger ikke naturlig sammen med bypakke
Ny flyplassvei vil sikre raskere og mer trafikksikker adkomst til flyplassen. Men den vil ha liten effekt på null-vekstmålet for personbiltrafikk innenfor byområdet og overgang til gange, sykkel og kollektiv, noe som er et mål for bymiljøavtalen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer