Det var stort fremmøte av politikere, saksbehandlere og andre interesserte da den regionale presentasjonen av transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 ble foretatt i Kristiansand i dag. Det er klargjort at E-39 prosjektet mellom Kristiansand og Sandnes vil rulle å gå videre. Det er også svært stor mulighet for at en etterlengtet riksveiforbindelse mellom E-18 og Kjevik vil bli bygd. Det samme gjelder strekningen mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand. Det er også konkret foreslått at staten skal fullfinansiere en sykkelekspressvei mellom Vollevannet og Tordenskjoldsgate i fylkeshovedstaden. Kristiansandsregionen er også en av flere byregioner som vil forhandle om milliardbeløp i en bymiljøpakke.

Avhengig av om Stortinget vil vedta en lav eller høy ramme for NTP-en legger transportetatene opp til satsinger for henholdvis 574 og 932 milliarder kroner i perioden. Det kristiansandslokaliserte nasjonale veiselskapet Nye Veier vil få 60 milliarder kroner i perioden. E-39 prosjektet fra Kristiansand og vestover vil ventelig bli prioritert i den sammenheng.

En del av rammen vil også bli knyttet til allerede bundne prosjekter som er i gang eller settes i gang innen 2018. Her inngår ny Varoddbro hvor det planlegges byggestart i løpet av dette året.

Et sentralt trekk ved etatenes forslag er satsing på vedlikehold. I løpet av planperioden skal etterslepet på vedlikehold på riksveiene være innhentet. Det vil også bli tilgodesett statlige midler til vedlikehold og standardheving på fylkesveier. Rammen til veiinvesteringer er mer begrenset.

Med hensyn til bymiljøavtaler foreslås det en ramme på 66, 5 milliarder kroner i løpet av 12-årsperioden. I kristiansandsregionen, hvor høyeste satsingsnivå innebærer vel 6 milliarder fra statlig hold, vil det bli en utfordrende prosess i konkurranse med åtte andre bymiljøpakkeregioner om disse milliardene.

Kystverket har også foreslått utbedringer av innseilingsruten til havnesatsingene i Kongsgård og Vige. Her er det lagt opp til å øke dybden til 22 meter fra Gleodden og innover fjorden mot Varoddbroen.

Forslaget fra transportetatene skal nå til høring frem til 1. juli i år. Det vil bli lagt frem en stortingsmelding neste vår før NTP skal til stortingsbehandling i juni 2017  

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. februar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer