Da fylkestinget i Vest-Agder i dag avga sin bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet gikk fylkestinget inn for at det skal legges spesielt vekt på forskningsbasert innovasjon. Det skal bidra til å styrke forsknings- og utviklingsarbeid på tvers av fagmiljøer, næringer og sektorer. Samtidig skal en slik forskning styrke eksisterende næringsmiljøer og bidra til å utvikle nye næringsmiljøer. Forskningen skal fremme digitalisering og implementering av digitale løsninger. Den skal bedre samarbeid mellom FoU-miljøer, bedrifter og offentlige virksomheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fylkestinget er også opptatt av at en skal bedre Agders kvalifiseringsmuligheter til å lede eller delta i prosjekter som får støtte fra nasjonale og internasjonale programmer.

Ordningen med regionale forskningsfond ble igangsatt i 2010. Det ble det etablert syv regionale forskningsfond i Norge. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondsregion Agder består av fylkene Aust-Agder og Vest-Agder.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. februar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer