Da fylkestinget i Vest-Agder i dag avga sin bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet gikk fylkestinget inn for at det skal legges spesielt vekt på forskningsbasert innovasjon. Det skal bidra til å styrke forsknings- og utviklingsarbeid på tvers av fagmiljøer, næringer og sektorer. Samtidig skal en slik forskning styrke eksisterende næringsmiljøer og bidra til å utvikle nye næringsmiljøer. Forskningen skal fremme digitalisering og implementering av digitale løsninger. Den skal bedre samarbeid mellom FoU-miljøer, bedrifter og offentlige virksomheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fylkestinget er også opptatt av at en skal bedre Agders kvalifiseringsmuligheter til å lede eller delta i prosjekter som får støtte fra nasjonale og internasjonale programmer.

Ordningen med regionale forskningsfond ble igangsatt i 2010. Det ble det etablert syv regionale forskningsfond i Norge. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondsregion Agder består av fylkene Aust-Agder og Vest-Agder.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. februar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer